Ολοκληρώθηκε η επαναγορά του ομολόγου της Ελλάκτωρ
Ολοκληρώθηκε η επαναγορά του ομολόγου της Ελλάκτωρ

Ολοκληρώθηκε η επαναγορά του ομολόγου της Ελλάκτωρ

RE+D magazine
23.09.2022

Στην έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ, προχώρησε η Ελλάκτωρ το οποίο καλύφθηκε στο σύνολό του από τη Eurobank, με στόχο τη μερική αποπληρωμή senior ομολόγων της θυγατρικής “ELLAKTOR VALUE” με συνολική αξία 670 εκατ. ευρώ.

Συγκεκριμένα, η «Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. -όπως αναφέρει η ανακοίνωση- προέβη στην έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 και το αρ. 14 του ν. 3156/2003 ως ισχύει, διάρκειας 18 μηνών, το οποίο καλύφθηκε στο σύνολό του από την Eurobank, με σκοπό τη μερική χρηματοδότηση της αποπληρωμής πρώτης τάξεως (senior) ομολογιών του διεθνούς ομολόγου εκδόσεως της θυγατρικής της ELLAKTOR VALUE PLC (εκδότρια), συνολικής ονομαστικής αξίας 670 εκατ. ευρώ, λήξης τη 15η Δεκεμβρίου 2024.

Η εξ ολοκλήρου θυγατρική της, ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε., προέβη επίσης στην έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 275 εκατ. ευρώ, διάρκειας έως την 31η Δεκεμβρίου του 2037, οι σειρές “Α” και “Β” του οποίου καλύφθηκαν πλήρως από την Eurobank και Alpha Bank, με σκοπό τη χρηματοδότηση της αποπληρωμής των υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεών της έναντι της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε., την κάλυψη ομολογιακού δανείου εκδόσεως της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε., καθώς τη χρηματοδότηση νέων επενδύσεων της ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.

Την 21η Σεπτεμβρίου, έληξε η προσφορά εξαγοράς έναντι μετρητών της εκδότριας (ELLAKTOR VALUE PLC) προς τους ομολογιούχους των πρώτης τάξης εξασφαλισμένων ομολογιών, συνεπεία επέλευσης γεγονότος αλλαγής ελέγχου, το οποίο ενεργοποίησε υποχρεωτική, για την εκδότρια, πρόταση εξαγοράς των ομολογιών, σε τιμή 101%, σύμφωνα με το ισχύον συμβατικό πλαίσιο και το σχετικό δελτίο προσφοράς.

Η προσφορά εξαγοράς των ομολογιών ξεκίνησε την 1η Αυγούστου και μέχρι τη λήξη της στις 21/09, ομολογιούχοι που διακρατούσαν ομολογίες ονομαστικής αξίας 497 εκατ. ευρώ (ήτοι ποσοστό 74.2% του συνόλου των ομολογιών) απεδέχθησαν την προσφορά εξαγοράς. Η καταβολή του τιμήματος στους ομολογιούχους που πρόσφεραν τις ομολογίες τους θα πραγματοποιηθεί την 23η Σεπτεμβρίου.