Ομολογιακό δάνειο €12,9 εκατ. για την Flexopack από Ταμείο Ανάκαμψης και Eurobank
Ομολογιακό δάνειο €12,9 εκατ. για την Flexopack από Ταμείο Ανάκαμψης και Eurobank

Ομολογιακό δάνειο €12,9 εκατ. για την Flexopack από Ταμείο Ανάκαμψης και Eurobank

Τα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη των αναγκών της εταιρείας, ως φορέα υλοποίησης επιλέξιμου Επενδυτικού Σχεδίου ύψους €16.141.503.
RE+D magazine
30.11.2022

Σύμβαση Κάλυψης Κοινού Ομολογιακού Δανείου, συνολικής ονομαστικής αξίας €12.913.202, υπέγραψε η Flexopack στις 24 Νοεμβρίου, σε συνέχεια της από 21.11.2022 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της.

Το δάνειο καλύφθηκε στο σύνολό του κατά το ποσό των €8.070.751, με κεφάλαια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, και κατά το ποσό των €4.842.451 από την Eurobank .

Πού θα χρησιμοποιηθεί

Το προϊόν του ως άνω Κοινού Ομολογιακού Δανείου θα χρησιμοποιηθεί από την Εταιρεία για την κάλυψη των αναγκών της, ως φορέα υλοποίησης επιλέξιμου Επενδυτικού Σχεδίου ύψους €16.141.503, το οποίο εμπίπτει στην Επιλέξιμη Δράση «Εξωστρέφεια» και αναφέρεται στην αύξηση δυναμικότητας της υφιστάμενης μονάδας παραγωγής εύκαμπτων πλαστικών υλικών (films), που βρίσκεται στο Κορωπί Αττικής (θέση Τζήμα).