Ομολογιακό δάνειο ύψους €20.450.000 από την Trastor ΑΕΕΑΠ
Ομολογιακό δάνειο ύψους €20.450.000 από την Trastor ΑΕΕΑΠ

Ομολογιακό δάνειο ύψους €20.450.000 από την Trastor ΑΕΕΑΠ

Πρατήριο καυσίμων στον Αλμυρό Βόλου πούλησε παράλληλα η εταιρεία.
RE+D magazine
07.06.2022

H Trastor A.E.E.A.Π. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι κατόπιν της από 03.06.2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, σύναψε Πρόγραμμα Εκδόσεως Κοινού Ομολογιακού Δανείου εμπραγμάτως εξασφαλισμένου μετά Συμβάσεων Καλύψεως, πρωτογενούς διαθέσεως και μεταβιβάσεων ομολογιών συνολικής ονομαστικής αξίας ύψους έως και €20.450.000, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/2018 και του άρθρου 14 του Ν.3156/2003.

Διαχειριστής Πληρωμών ορίστηκε η Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία και Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων η Aegean Baltic Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία. Η κάλυψη του Ομολογιακού Δανείου θα πραγματοποιηθεί στο σύνολό του από την Τράπεζα Πειραιώς.
Το ομολογιακό δάνειο θα χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου της Εταιρείας

Πώληση ακινήτου

Παράλληλα σε ξεχωριστή ανακοίνωση η ΑΕΕΑΠ γνωστοποίησε την πώληση γηπεδικής έκτασης 4.728,77 τ.μ. συμπεριλαμβανομένων κτισμάτων με πρότερη χρήση πρατηρίου καυσίμων, η οποία βρίσκεται επί της Ε.Ο. Αθηνών – Θεσσαλονίκης, θέση Ράμνα, Δήμος Αλμυρού, Ν. Μαγνησίας, έναντι συνολικού τιμήματος €17.000.