Οριστική ένταξη 28.119 αιτήσεων στο "Εξοικονομώ 2021"
Οριστική ένταξη 28.119 αιτήσεων στο "Εξοικονομώ 2021"

Οριστική ένταξη 28.119 αιτήσεων στο "Εξοικονομώ 2021"

Τα επόμενα βήματα για όσους εντάχθηκαν στο πρόγραμμα.
RE+D magazine
12.10.2022

Στην οριστική έγκριση των πρώτων 28.119 εγκεκριμένων αιτήσεων στο Πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2021», προχώρησε το υπουργείο Ενέργειας.

Όσοι υπέβαλαν αίτηση στο Πρόγραμμα, η οποία έχει εγκριθεί, θα πρέπει στη συνέχεια να δηλώσουν, μέσω του πληροφοριακού συστήματος υποβολής και διαχείρισης, με ποιο τρόπο θα καλύψουν την ίδια συμμετοχή (ίδια κεφάλαια ή τραπεζικό δανεισμό). Όσοι επιλέξουν τη χρήση ιδίων κεφαλαίων, θα μεταβαίνουν άμεσα σε Υπαγωγή στο Πρόγραμμα.

Παράλληλα, το υπουργείο ανακοίνωσε την έγκριση του 1ου πίνακα προσωρινών αποτελεσμάτων, που αφορά σε 33 απορριπτέες αιτήσεις στο Πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2021». Όσοι υπέβαλαν αίτηση η οποία έχει απορριφθεί, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τις ενστάσεις τους ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος υποβολής και διαχείρισης. Οι ενστάσεις θα υποβάλλονται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, από την ημέρα της ανακοίνωσης των προσωρινών πινάκων.

Συνολικά, μετά και την απόφαση ένταξης όλων των επιλαχόντων στο «Εξοικονομώ 2021», οι δικαιούχοι του Προγράμματος είναι 87.578 νοικοκυριά και ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 1,2 δισ. ευρώ.

Τα αποτελέσματα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Προγράμματος https://exoikonomo2021.gov.gr/apotelesmata-axiologeses