"Πάγο" στα νέα επιχειρηματικά δάνεια έβαλαν τα επιτόκια
"Πάγο" στα νέα επιχειρηματικά δάνεια έβαλαν τα επιτόκια

"Πάγο" στα νέα επιχειρηματικά δάνεια έβαλαν τα επιτόκια

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο ρυθμός πιστωτικής επέκτασης που τον περασμένο Δεκέμβριο ήταν 6,3% υποχώρησε τον Μάρτιο στο 5,2% και τον Απρίλιο στο 3,9%.
RE+D magazine
31.05.2023

Αρνητική πιστωτική επέκταση προς επιχειρήσεις και ιδιώτες καταγράφει η Τράπεζα της Ελλάδος για τον μήνα Απρίλιο, τάση που αποδίδεται και στην άνοδο των επιτοκίων που «φρενάρει» εταιρικές αποφάσεις για δανειοδότηση.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης της εγχώριας οικονομίας διαμορφώθηκε σε 4,7% τον Απρίλιο του 2023, από 5,2% τον προηγούμενο μήνα. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο ρυθμός πιστωτικής επέκτασης που τον περασμένο Δεκέμβριο ήταν 6,3% υποχώρησε τον Μάρτιο στο 5,2% και τον Απρίλιο στο 3,9%.

Ειδικά για τις επιχειρήσεις, τον περασμένο Δεκέμβριο ο ρυθμός πιστωτικής επέκτασης ήταν στο 12,3% και τον Απρίλιο κατέβηκε στο 8,2%. Στην περίπτωση ιδιωτών, ο ρυθμός πιστωτικής επέκτασης παραμένει αρνητικός τους τελευταίους μήνες, στη ζώνη του 2,4-2,7%. Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, η μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης ήταν αρνητική κατά 22 εκατ. ευρώ τον Απρίλιο του 2023, έναντι θετικής καθαρής ροής 1.663 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Χρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα

Τον Απρίλιο του 2023, o ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα μειώθηκε σε 3,9% από 5,2% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης προς τον ιδιωτικό τομέα ήταν αρνητική κατά 789 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 1.216 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Χρηματοδότηση των επιχειρήσεων

Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις, τον Απρίλιο του 2023, ήταν αρνητική κατά 582 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 1.236 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής μειώθηκε σε 8,2% από 10,3% τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων (ΜΧΕ) μειώθηκε σε 8,7% από 10,7% τον προηγούμενο μήνα. 

Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν αρνητική κατά 441 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 1.321 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων μειώθηκε σε 4,6% από 6,8% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν αρνητική κατά 141 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 85 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.


Χρηματοδότηση των ελεύθερων επαγγελματιών, αγροτών και ατομικών επιχειρήσεων

Τον Απρίλιο του 2023, η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις ήταν αρνητική κατά 51 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 49 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησής τους διαμορφώθηκε σε -1,9%, από -1,4% τον προηγούμενο μήνα.


Οι καταθέσεις 

H μηνιαία καθαρή ροή του συνόλου των καταθέσεων ήταν θετική κατά μόλις €42 εκατ., τον Απρίλιο του 2023, έναντι θετικής καθαρής ροής €2,979 δις τον Μάρτιο του 2023. Από τον ιδιωτικό τομέα παρουσίασαν μείωση κατά €15 εκατ., τον Απρίλιο του 2023, έναντι αύξησης κατά €2,318 δις τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής μειώθηκε σε 3,7% από 4,5% τον προηγούμενο μήνα.

Μείωση κατά €1,144 δις παρουσίασαν, τον Απρίλιο του 2023, οι καταθέσεις των επιχειρήσεων, έναντι αύξησης κατά €1,581 δις τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής μειώθηκε σε 3,6% από 7,2% τον προηγούμενο μήνα. 

Αντίθετα με τις επιχειρήσεις αυξήθηκαν κατά €1,129 δις παρουσίασαν, τον Απρίλιο του 2023, οι καταθέσεις των νοικοκυριών και των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων, έναντι αύξησης κατά €738 εκατ. τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος στο 3,7% από 3,6% τον προηγούμενο μήνα.