Πάνω από €170 εκατ οι επενδύσεις της Prodea το 2021
Πάνω από €170 εκατ οι επενδύσεις της Prodea το 2021

Πάνω από €170 εκατ οι επενδύσεις της Prodea το 2021

Γραφεία ξενοδοχεία αποθηκευτικούς χώρους και οικόπεδο για ανάπτυξη κατοικιών πρόσθεσε στο χαρτοφυλάκιο της η ΑΕΕΑΠ
RE+D magazine
23.03.2022

Πάνω από €170 εκατ διέθεσε η Prodea το 2021 προκειμένου να βελτιώσει την ποιότητα και την διασπορά του χαρτοφυλακίου της. Η μεγαλύτερη ΑΕΕΑΠ της χώρας με παρουσία σε πέντε χώρες (Ελλάδα, Ιταλία, Κύπρο, Βουλγαρία, Ρουμανία) πρόσθεσε στο χαρτοφυλάκιο της 25 ακίνητα -γραφεία ξενοδοχεία αποθηκευτικούς χώρους και οικόπεδο για ανάπτυξη κατοικιών σε Ελλάδα Ιταλία και Κύπρο.

Αναλυτικότερα μέσα στο 2021 η Prodea:

Απέκτησε 47 θέσεις στάθμευσης συνολικής επιφάνειας 507,6 τ.μ., επί ακινήτου που βρίσκεται στην Λεωφόρο Κηφισιάς 44 στο Μαρούσι Αττικής. Το τίμημα για την απόκτησή ανήλθε σε €367.000 (μη συμπεριλαμβανομένων εξόδων κτήσης ποσού €19.000) ενώ η εύλογη αξία τους κατά την ημερομηνία της απόκτησης, σύμφωνα με σχετική εκτίμηση που πραγματοποίησαν οι ανεξάρτητοι εκτιμητές, ανερχόταν σε €402.000. 

Ολοκλήρωσε την απόκτηση ενός ακίνητου συνολικής επιφάνειας 2,400 τ.μ. το οποίο βρίσκεται επί της Λεωφόρου Α. Συγγρού 377. Το τίμημα για την απόκτησή του ακινήτου ανήλθε σε €3.100.000  (μη συμπεριλαμβανομένων εξόδων κτήσης ποσού €64.000) ενώ η εύλογη αξία του κατά την ημερομηνία της απόκτησης, σύμφωνα με σχετική εκτίμηση που πραγματοποίησαν οι ανεξάρτητοι εκτιμητές, ανερχόταν σε €3.790.000. 

Μέσω της εταιρείας Picasso Fund απέκτησε ένα ακίνητο με χρήση γραφείων και χώρων στάθμευσης στο Μιλάνο, Ιταλία, συνολικής επιφάνειας 13.000 τ.μ. το οποίο είναι εκμισθωμένο στο μεγαλύτερο μέρος του σε μισθωτές με επαρκή πιστοληπτική ικανότητα. Το τίμημα για την απόκτησή του ακινήτου ανήλθε σε €19.000.000  (μη συμπεριλαμβανομένων εξόδων κτήσης ποσού €620.000) ενώ η εύλογη αξία του κατά την ημερομηνία της απόκτησης, σύμφωνα με σχετική εκτίμηση που πραγματοποίησαν οι ανεξάρτητοι εκτιμητές, ανερχόταν σε €22.000.00

Μέσω του πλειοψηφικού πακέτου 80% των μετοχών της εταιρείας CI Global με έδρα το Λουξεμβούργο 11 εμπορικά ακίνητα στην Ιταλία. Η εύλογη αξία των ακινήτων κατά την ημερομηνία της απόκτησης, σύμφωνα με σχετική εκτίμηση που πραγματοποίησαν οι ανεξάρτητοι εκτιμητές, ανερχόταν σε €105.610.000

Μέσω της εταιρεία Aphrodite Springs Public Limited το Aphrodite Springs Public Limited. Το Aphrodite Springs εκτείνεται σε 1.472.000 τ.μ. γης, και είναι αδειοδοτημένη για την ανάπτυξη γηπέδου γκολφ και 125.000 τ.μ. κατοικιών και ακινήτων συμπληρωματικών χρήσεων.

Απέκτησε οικόπεδο στο Ελληνικό, Αττικής συνολικής επιφάνειας 2,600 τ.μ. στο οποίο σχεδιάζει να αναπτύξει πολυτελείς κατοικίες σύγχρονων προδιαγραφών βάσει των αρχών της αειφόρου ανάπτυξης. Το τίμημα απόκτησης του οικοπέδου ανήλθε σε €4.400.000, ενώ η εύλογη αξία του κατά την ημερομηνία της απόκτησης, σύμφωνα με σχετική εκτίμηση που πραγματοποίησαν οι ανεξάρτητοι εκτιμητές, ανερχόταν σε €4.563.000. 

Ξενοδοχειακή μονάδα 4* στο Μιλάνο, Ιταλία, συνολικής επιφάνειας 16.000 τ.μ. Το τίμημα για την απόκτηση του ακινήτου ανήλθε σε €9.500.000  (μη συμπεριλαμβανομένων εξόδων κτήσης ποσού €387.000) ενώ η εύλογη αξία του κατά την ημερομηνία της απόκτησης, σύμφωνα με σχετική εκτίμηση που πραγματοποίησαν οι ανεξάρτητοι εκτιμητές, ανερχόταν σε €9.110.000. 

Μέσω της εταιρείας Panterra τα δύο υπό ανέγερση κτήρια γραφείων επί των οδών Λεωφόρου Συγγρού, Λαγουμιτζή και Ευρυδάμαντος στην Αθήνα, για το ένα εκ των οποίων έχει υπογραφεί δεσμευτικό προσύμφωνο για την πώληση του (απόθεμα) ενώ το δεύτερο είναι επενδυτικό ακίνητο. Το τίμημα για την απόκτηση των μετοχών της Panterra υπολογίστηκε με βάση την καθαρή θέση της εταιρείας και ανήλθε σε €15.324.000, λαμβάνοντας υπ’ όψιν το τίμημα για το επενδυτικό ακίνητο το οποίο ανήλθε σε €20.029.000. Η εύλογη αξία του επενδυτικού ακινήτου κατά την ημερομηνία της απόκτησης, σύμφωνα με σχετική εκτίμηση που πραγματοποίησαν οι ανεξάρτητοι εκτιμητές, ανερχόταν σε €21.087.000. 

Δύο μισθωμένα Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής στον Ασπρόπυργο Αττικής, μέσω της απόκτηση του 100% των εταιρικών μεριδίων της εταιρείας «New Metal» για την οποία η Εταιρεία είχε υπογράψει προσύμφωνο την 1 Ιουνίου 2020. Η συνολική τους επιφάνειας ανέρχεται σε 23,800 τ.μ. Το τίμημα για την απόκτηση των μετοχών της New Metal υπολογίστηκε με βάση την καθαρή θέση της εταιρείας και ανήλθε σε €12.483.000 λαμβάνοντας υπ’ όψιν το τίμημα για τα ακίνητα το οποίο ανήλθε σε €14.599.000. Η εύλογη αξία των ακινήτων κατά την ημερομηνία της απόκτησης, σύμφωνα με σχετική εκτίμηση που πραγματοποίησαν οι ανεξάρτητοι εκτιμητές, ανερχόταν σε €16.157.000. 

Ακίνητο με βιομηχανική και αποθηκευτική χρήση στα Οινόφυτα, Βοιωτία, συνολικής επιφάνειας 28,200 τ.μ για το οποίο η Εταιρεία είχε υπογράψει συμβόλαιο την 16 Ιουλίου 2021. Το τίμημα για την απόκτηση ανήλθε σε €8.250.000  (μη συμπεριλαμβανομένων εξόδων κτήσης ποσού €140.000) ενώ η εύλογη αξία του κατά την ημερομηνία της απόκτησης, σύμφωνα με σχετική εκτίμηση που πραγματοποίησαν οι ανεξάρτητοι εκτιμητές, ανερχόταν σε €8.288.000. 

Μέσω της εταιρείας OURANIA Επενδυτική Μ.Α.Ε.  βιοκλιματικό συγκρότημα γραφείων συνολικής επιφανείας περίπου 25,200 τ.μ. περίπου βιοκλιματικό συγκρότημα γραφείων συνολικής επιφανείας περίπου 14,300 τ.μ. περίπουστο Μαρούσι. 

Μέσω της Panphila πύργο γραφείων, 17 ορόφων, με υπόγειο πάρκινγκ δύο (2) επιπέδων, συνολικής μικτής επιφάνειας 26,400 τ.μ. στην Κύπρο 

Μέσω της ILIDA OFFICE S.M.S.A.το «ILIDA BUSINESS CENTER» είναι ένα εμβληματικό και διαχρονικό κτήριο γραφείων υψηλής ποιότητας κατασκευής, έχει συνολική επιφάνεια ανωδομής 11.750 τ.μ. και διαθέτει συνολικά 277 θέσεις στάθμευσης. Το τίμημα για την απόκτηση των μετοχών της ILIDA OFFICE S.M.S.A. υπολογίστηκε με βάση την καθαρή θέση της εταιρείας και ανήλθε σε €10.886.000 λαμβάνοντας υπ’ όψιν το τίμημα για τα ακίνητα το οποίο ανήλθε σε €38.129.000. Η εύλογη αξία του ακινήτου κατά την ημερομηνία της απόκτησης, σύμφωνα με σχετική εκτίμηση που πραγματοποίησαν οι ανεξάρτητοι εκτιμητές, ανερχόταν σε €40.871.000.