Πάνω από €70 εκατ οι επενδύσεις της Prodea το Α εξάμηνο του 22
Πάνω από €70 εκατ οι επενδύσεις της Prodea το Α εξάμηνο του 22

Πάνω από €70 εκατ οι επενδύσεις της Prodea το Α εξάμηνο του 22

Κέρδη €80,4 εκατ. και αύξηση τζίρου κατά 13,2% το α' εξάμηνο
RE+D magazine
23.09.2022

Η στροφή στο development σηματοδότησε τις επενδύσεις της Prodea της μεγαλύτερης ελληνικής ΑΕΕΑΠ το α εξάμηνο του 2022. Η εταιρεία συνολικά διέθεσε πάνω από €70 εκατ αποκτώντας κυρίως γη προς ανάπτυξη, προκειμένου να αναβαθμίσει την ποιότητα και την διασπορά του χαρτοφυλακίου των ακινήτων της

Στις σημαντικότερες επενδυτικές κινήσεις η απόκτηση μέσω πλειστηριασμού ενός από τα ακίνητα του χαρτοφυλακίου της  LP Ellinas, όπου στεγάζονται τα κεντρικά γραφεία της ΕΥ στην Ελλάδα αλλά και η συνεργασία της με την liveWise με την οποία προχωρά οικιστικές επενδύσεις ξεκινώντας από το Μαρούσι 

Συγκεκριμένα η Prodea το Α εξάμηνο του 2022 πραγματοποίησε τις παρακάτω αγορές: 

Στις 13 Ιανουαρίου 2022 ολοκλήρωσε την απόκτηση πέντε όμορων οικοπέδων συνολικής επιφάνειας 10.400 τ.μ. στο Μαρούσι, Αττική. Σκοπός της απόκτησης είναι η ανάπτυξη, μετά την κατεδάφιση του υφιστάμενου κτηρίου, και η εκμετάλλευση σύγχρονου συγκροτήματος γραφείων με κατ’ ελάχιστον περιβαλλοντική πιστοποίηση LEED Gold, το οποίο θα αποτελείται από δύο αυτόνομα και λειτουργικά ανεξάρτητα κτήρια συνολικής επιφάνειας άνω των 17.000τ.μ. Το τίμημα της απόκτησης ανήλθε σε €13.767.000 και η εύλογη αξία τους, σύμφωνα με σχετική εκτίμηση που πραγματοποίησαν οι ανεξάρτητοι εκτιμητές, ανερχόταν σε €15.007.000. 

Μέσω της ΘΡΙΑΣΕΥΣ Α.Ε. στην οποία κατέχει το 97,57% τον περασμένο Μαΐο προχώρησε στην απόκτηση 17 αγροτεμαχίων στον Ασπρόπυργο Αττικής συνολικής επιφάνειας 111.000  τ.μ. επί των οποίων σχεδιάζει την ανέγερση σύγχρονου Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής συνολικής επιφάνειας 39.800 τ.μ. Το τίμημα για την απόκτηση των ακινήτων ανήλθε σε €5.856.000  και η εύλογη αξία τους κατά την ημερομηνία της απόκτησης, σύμφωνα με σχετική εκτίμηση που πραγματοποίησαν οι ανεξάρτητοι εκτιμητές, ανερχόταν σε €7.784.000. 

Στις 6 Ιουνίου 2022 κατακυρώθηκε στην Εταιρεία, μέσω ελεύθερης πώλησης στο πλαίσιο διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης κτήριο γραφείων που ανήκε στην LP Ellinas (κεντρικά γραφεία της ΕΥ στην Ελλάδα) στο Μαρούσι Αττικής, επί των οδών Χειμάρρας 8Β και Γραβιάς συνολικής επιφάνειας 14.100 τ.μ.. Το τίμημα της απόκτησης ανήλθε σε €35.000.000  και η εύλογη αξία του, σύμφωνα με σχετική εκτίμηση που πραγματοποίησαν οι ανεξάρτητοι εκτιμητές, ανερχόταν σε €34.113.000. 


Σε συνεργασία με την LiveWise ανοίγει το κεφάλαιο κατοικία

Την 22 Ιουνίου 2022  προχώρησε στην απόκτηση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου και των εταιρικών μεριδίων πέντε εταιρειών στην Ελλάδα, οι οποίες είναι ιδιοκτήτριες εννέα οικιστικών οικοπέδων και ενός υφιστάμενου κτηρίου κατοικιών, το οποίο είναι πλήρως μισθωμένο, με σκοπό την ανάπτυξη οικιστικών ακινήτων προς πώληση και ενοικίαση. Το τίμημα για την απόκτηση των εταιρειών ανήλθε σε €16.291.000  λαμβάνοντας υπ’ ‘οψιν το τίμημα για τα ακίνητα (ακίνητα επένδυσης και αποθέματα) τα οποία ανήλθε σε €17.250.000 ενώ η εύλογη αξία τους κατά την ημερομηνία της απόκτηση, σύμφωνα με σχετική εκτίμηση που πραγματοποίησαν οι ανεξάρτητοι εκτιμητές, ανερχόταν σε €18.177.000. Οι εταιρείες WISE LOUISA Μ.Α.Ε., ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 77 M.IKE και WISE ATHANASSIA M.IKE είναι ιδιοκτήτριες 4 οικοπέδων συνολικής επιφάνειας 7.200 τ.μ. στα οποία θα αναπτυχθούν οικιστικά ακίνητα προς πώληση. Οι εταιρείες BTR HELLAS M.IKE και BTR HELLAS II M.ΙΚΕ είναι ιδιοκτήτριες 5 οικοπέδων συνολικής επιφάνειας 1.700 τ.μ. στα οποία θα αναπτυχθούν οικιστικά ακίνητα προς ενοικίαση (ακίνητα επένδυσης) και ενός πλήρως μισθωμένου κτηρίου κατοικιών συνολικής επιφάνειας 1.200 τ.μ. το οποίο διαθέτει συνολικά 24 διαμερίσματα.

Την 26 Ιουνίου 2022, συστάθηκε στην Ιταλία η εταιρεία Fondo Five Lakes – Real Estate reserved closed-end Fund (Italian Real Estate Reserved AIF) (εφεξής «Five Lakes»). Η Εταιρεία κατέχει το 75% των μεριδίων της Five Lakes και αποτελεί συμμετοχή σε κοινοπραξία 


Κέρδη €80,4 εκατ. και αύξηση τζίρου κατά 13,2% το α' εξάμηνο 

Η εταιρεία ανακοίνωσε κύκλο εργασιών €73,5 εκατ. για το α' εξάμηνο του 2022 έναντι €64,9 εκατ. το πρώτο εξάμηνο 2021 σημειώνοντας αύξηση κατά 13,2%.

Η αύξηση αυτή έρχεται ως αποτέλεσμα της ωρίμανσης των έργων ανάπτυξης, των νέων επενδύσεων σε ακίνητα εισοδήματος και των νέων εκμισθώσεων στο πλαίσιο της επενδυτικής στρατηγικής που υλοποιεί η εταιρεία με στόχο τη βελτιστοποίηση τόσο της σύνθεσης του επενδυτικού χαρτοφυλακίου όσο και των ποιοτικών χαρακτηριστικών των ακινήτων με βασικό πυλώνα ανάπτυξης τις αρχές της αειφορίας.

Τα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν σε €102,5 εκατ. έναντι €99,8 εκατ. το πρώτο εξάμηνο 2021 (αύξηση 2,7%). Τα adjusted EBITDA ανήλθαν σε €45,0 εκατ. το πρώτο εξάμηνο 2022 έναντι €47,4 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021. H εύλογη αξία των ακινήτων υπό διαχείριση1 ανήλθε σε €2.617,6 εκατ. έναντι €2.455,4 εκατ. την 31η Δεκεμβρίου 2021 (αύξηση 6,6%). 

Η Εσωτερική Αξία (NAV) του oμίλου την 30η Ιουνίου 2022 ανήλθε σε €1.441,5 εκατ. ή €5,64 ανά μετοχή έναντι €1.396,3 εκατ. και €5,47 ανά μετοχή αντίστοιχα την 31η Δεκεμβρίου 2021.