Παραιτήθηκε από Αντιπρόεδρος του ΔΣ της Fourlis ο David Watson
Παραιτήθηκε από Αντιπρόεδρος του ΔΣ της Fourlis ο David Watson

Παραιτήθηκε από Αντιπρόεδρος του ΔΣ της Fourlis ο David Watson

Πως διαμορφώνεται η σύνθεση του Δ.Σ στην εισηγμένη.
RE+D magazine
29.05.2023

Την παραίτηση του David Watson του Arthur από τη θέση του ανεξάρτητου Αντιπρόεδρου Δ.Σ., ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για προσωπικούς λόγους, ανακόινωσε η «FOURLIS AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» με ισχύ από 24 Μαΐου 2023.

Μετά την ως άνω παραίτηση η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας έχει πλέον, ως ακολούθως:

1. Βασίλειος Στυλ. Φoυρλής, Πρόεδρος Δ.Σ., εκτελεστικό μέλος.

2. Δάφνη Αν. Φoυρλή, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., εκτελεστικό μέλος.

3. Δημήτριος Ε. Βαλαχής, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος.

4. Λήδα Σ. Φoυρλή, Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος.

5. Στυλιανός Μ. Στεφάνου, Σύμβουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

6. Μαρία Σ. Γεώργαλου, Σύμβουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

7. Νικόλαος Π. Λαβίδας, Σύμβουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

8. Σταυρούλα Α. Καμπουρίδου, Σύμβουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Η εταιρεία θα προχωρήσει σε νέα ανακοίνωση αμέσως μετά την αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μέλους.