Παράταση για υποβολή αιτήσεων στο «Επιχειρώ – Εξοικονομώ»
Παράταση για υποβολή αιτήσεων στο «Επιχειρώ – Εξοικονομώ»

Παράταση για υποβολή αιτήσεων στο «Επιχειρώ – Εξοικονομώ»

Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται έως και 65% αναλόγως του είδους της παρέμβασης και του μεγέθους της επιχείρησης.
RE+D magazine
27.03.2024

Παράταση έως τις 15 Απριλίου πήρε η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων χρηματοδότησης για το πρόγραμμα «Επιχειρώ – Εξοικονομώ», συνολικού ύψους €176,75 εκατ.

Το εν λόγω πρόγραμμα αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων και μη κτιριακών εγκαταστάσεων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους κλάδους εμπορίου (λιανικής και χονδρικής πώλησης), άλλων υπηρεσιών και τουρισμού.

Το ποσοστό ενίσχυσης για το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών των επενδυτικών σχεδίων ανέρχεται έως και 65%, αναλόγως του είδους της παρέμβασης (κτίρια και μη κτιριακές εγκαταστάσεις) και του μεγέθους της επιχείρησης. Δικαιούχοι είναι οι επιχειρήσεις κάθε μεγέθους που έχουν συσταθεί έως την 31/12/2020.