Παράταση στον διαγωνισμό για την αξιοποίηση του Οργανισμού Λιμένος Βόλου
Παράταση στον διαγωνισμό για την αξιοποίηση του Οργανισμού Λιμένος Βόλου

Παράταση στον διαγωνισμό για την αξιοποίηση του Οργανισμού Λιμένος Βόλου

Ο διαγωνισμός αφορά στο πλειοψηφικό ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας που ανέρχεται σε τουλάχιστον 67%.
RE+D magazine
19.01.2023

Κατά 14 ημέρες παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενδιαφέροντος για το διαγωνισμό που αφορά στην αξιοποίηση του Οργανισμού Λιμένος Βόλου σύμφωνα με ανακοίνωση του ΤΑΙΠΕΔ.

Η ημερομηνία για το πλειοψηφικό ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας που ανέρχεται σε τουλάχιστον 67% τοποθετείται στις 3 Φεβρουαρίου 2023. 

Η χορήγηση παράτασης κρίθηκε σκόπιμη κατόπιν σχετικών αιτημάτων τεσσάρων (4) επενδυτικών σχημάτων, γεγονός που επιβεβαιώνει το έντονο ενδιαφέρον για την αξιοποίηση της Ο.Λ.Β. Α.Ε. 

Η Σύμβαση Παραχώρησης μεταξύ του Δημοσίου και της Ο.Λ.Β. Α.Ε. έχει διάρκεια 60 ετών από την υπογραφή της και λήγει το 2062. Οι κύριες δραστηριότητες της εταιρείας περιλαμβάνουν υπηρεσίες εμπορευμάτων και εμπορευματοκιβωτίων, χάλυβα και παλιοσίδερα, ξηρό και υγρό χύδην φορτίο και υπηρεσίες επιβατών, συμπεριλαμβανομένων ferry boat προς τις Σποράδες, καθώς και δραστηριότητες κρουαζιέρας.

Το ΤΑΙΠΕΔ έχει ορίσει την Deloitte Business Solutions S.A. και την Euroconsultants S.A. να ενεργούν από κοινού ως οικονομικοί σύμβουλοι και η εταιρεία Doxiadis Associates έχει αναλάβει χρέη τεχνικού συμβούλου όσον αφορά τη διαγωνιστική διαδικασία και τη συναλλαγή.