Πειραιώς: Πώληση χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων ναυτιλιακών δανείων με τη συμβολή της ΕΥ
Πειραιώς: Πώληση χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων ναυτιλιακών δανείων με τη συμβολή της ΕΥ

Πειραιώς: Πώληση χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων ναυτιλιακών δανείων με τη συμβολή της ΕΥ

Το χαρτοφυλάκιο ήταν μικτής λογιστικής αξίας €400 εκατ.
RE+D magazine
07.04.2022

Ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς στην πώληση χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων σε θυγατρική παγκόσμιας εταιρείας διαχείρισης κεφαλαίων, ενήργησε πρόσφατα η EY Ελλάδος.

Το χαρτοφυλάκιο, μικτής λογιστικής αξίας ύψους €400 εκατ., αποτελείται – κατά κύριο λόγο – από μη εξυπηρετούμενα ναυτιλιακά δάνεια, με το συμφωνηθέν τίμημα της συναλλαγής να ανέρχεται περίπου στο 53% της μικτής λογιστικής αξίας του χαρτοφυλακίου.

Στην υλοποίηση της συναλλαγής συνέδραμε η ομάδα υποστήριξης συναλλαγών μη εξυπηρετούμενων δανείων του Τμήματος Συμβούλων Εταιρικής Στρατηγικής και Συναλλαγών της EY Ελλάδος – το οποίο διαθέτει πολυετή εμπειρία στην ολοκλήρωση αντίστοιχων έργων – σε συνεργασία με ομάδα της EY από το Ηνωμένο Βασίλειο, με εξειδίκευση στον κλάδο της ναυτιλίας.

Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες πωλήσεις χαρτοφυλακίων ναυτιλιακών δανείων που έχει υλοποιηθεί στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια.