Πέντε ενδιαφερόμενοι για το νέο Πρωτοδικείο της Αθήνας
Πέντε ενδιαφερόμενοι για το νέο Πρωτοδικείο της Αθήνας

Πέντε ενδιαφερόμενοι για το νέο Πρωτοδικείο της Αθήνας

Δημήτρης Ι. Παπαδομαρκάκης
31.01.2023

Με την υποβολή πέντε φακέλων ολοκληρώθηκε η Α φάση του διαγωνισμού για την ανάθεση του ανέγερσης και λειτουργίας των κτιριακών εγκαταστάσεων του Πρωτοδικείου και της Εισαγγελίας Αθηνών μέσω Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).

Η ανέγερση των νέων κτιριακών υποδομών για το Πρωτοδικείο θα είναι μικτής επιφάνειας (δόμησης) περίπου 40.000 τ.μ. και για τις ανάγκες της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών μικτής επιφάνειας (δόμησης) περίπου 10.000 τ.μ.

Οι νέες κτιριακές υποδομές θα κατασκευαστούν πάνω από τον υφιστάμενο χώρο στάθμευσης σε οικόπεδο επιφανείας 8.000 τ.μ., που αποτελεί μέρος του οικοπέδου συνολικής επιφανείας 41.811 τ.μ., επί των οδών Κυρίλλου Λουκάρεως, Κάλβου, Αν. Δέγλερη και Λεωφόρου Αλεξάνδρας και είναι κυριότητας του Ταμείου Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτηρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.).

Η διάρκεια της σύμβασης είναι 25ετής και η συμμετοχή του Δημοσίου θα καθοριστεί στο πρώτο Στάδιο της Β’ Φάσης του διαγωνισμού συτό του Ανταγωνιστικού διαλόγου, όπου βάσει των αποτελεσμάτων του θα καθοριστεί και ο ακριβής προϋπολογισμός της Σύμβασης Σύμπραξης.

Η δυνητική χρηματοδοτική συμβολή του Ελληνικού Δημοσίου στην κατασκευή του έργου είναι ενταγμένη στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας προς χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGenerationEU, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0». 

Τα σχήματα που εκδήλωσαν ενδιαφέρον είναι: 

INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΤΕΚΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

H A' Φάση του διαγωνισμού θα ολοκληρωθεί με την αξιολόγηση των υποβληθέντων φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την προεπιλογή των υποψήφιων που θα συνεχίσουν στη Β Φάση, η οποία αποτελείται από τη διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου και την υποβολή Δεσμευτικών Προσφορών.