Πιστοποίηση ISO 14001 έλαβε η ΕΥ Ελλάδος
Πιστοποίηση ISO 14001 έλαβε η ΕΥ Ελλάδος

Πιστοποίηση ISO 14001 έλαβε η ΕΥ Ελλάδος

Η εταιρεία εκφράζει επιτυχώς ένα αποτελεσματικό σύστημα περβαλλοντικής διαχείρισης για να μειώσει το αποτύπωμα των δραστηριοτήτων της.
RE+D magazine
19.05.2022

Τη διεθνώς αναγνωρισμένη πιστοποίηση ISO 14001:2015 έλαβε πρόσφατα η ΕΥ Ελλάδος, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή της δέσμευση για τη δημιουργία ενός καλύτερου και πιο βιώσιμου εργασιακού κόσμου, μέσα από τη βελτίωση των εταιρικών επιδόσεών της σε ζητήματα περιβάλλοντος.

Το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης της EY Ελλάδος ελέγχεται από την Bureau Veritas, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 14001:2015. Πρόκειται για το διεθνές πρότυπο που καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα αποτελεσματικό σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης (environmental management system – EMS). Αποτελείται από ένα σύνολο αρχών που έχει σχεδιαστεί για να καθοδηγήσει τους οργανισμούς προς την ενίσχυση της περιβαλλοντικής τους βιωσιμότητας.

Η πιστοποίηση καταδεικνύει ότι μια εταιρεία εφαρμόζει επιτυχώς ένα αποτελεσματικό σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης, για να μειώσει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των δραστηριοτήτων και των υπηρεσιών της.

Μεταξύ άλλων, το πρότυπο ISO 14001 επιτρέπει σε έναν οργανισμό να μειώσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της λειτουργίας του, να ενσωματώσει ζητήματα περιβάλλοντος στην επιχειρησιακή διαχείριση, να ενισχύσει τη συμμετοχή της διοίκησης και την ενεργή δέσμευση των εργαζομένων και να βελτιώσει την εταιρική του αξιοπιστία.

Υπενθυμίζεται ότι ο παγκόσμιος οργανισμός της ΕΥ ήταν ένας από τους πρώτους οργανισμούς παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών στον κόσμο, που ανακοίνωσε τον περασμένο Νοέμβριο ότι πέτυχε αρνητικό αποτύπωμα άνθρακα κατά το οικονομικό έτος 2021, μειώνοντας τις απόλυτες εκπομπές και, παράλληλα, αντισταθμίζοντας και αφαιρώντας περισσότερο άνθρακα από αυτόν που εξέπεμψε στη διάρκεια του έτους. Παράλληλα, έχει θέσει τον φιλόδοξο στόχο της επίτευξης μηδενικού ισοζυγίου εκπομπών άνθρακα έως το 2025. 

Την ίδια ώρα, οι ομάδες της ΕΥ στην Ελλάδα, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο, έχουν αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών και λύσεων κλιματικής αλλαγής και βιώσιμης ανάπτυξης για τους πελάτες της, με στόχο να τους υποστηρίξουν στη δική τους διαδρομή προς τη βιωσιμότητα. 

EY