Πιστοποίηση του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της Τράπεζας Πειραιώς
Πιστοποίηση του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της Τράπεζας Πειραιώς

Πιστοποίηση του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της Τράπεζας Πειραιώς

21.11.2022

Η Τράπεζα Πειραιώς ολοκλήρωσε τον Νοέμβριο του 2022 την αξιολόγηση και πιστοποίηση του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης στα κτήριά της σύμφωνα με το αυστηρό περιβαλλοντικό πρότυπο EMAS και το ISO 14001.