Ποιά είναι η Greco Yota που απορρόφησε η Εθνική Τράπεζα
Ποιά είναι η Greco Yota που απορρόφησε η Εθνική Τράπεζα

Ποιά είναι η Greco Yota που απορρόφησε η Εθνική Τράπεζα

RE+D magazine
05.07.2024

Ολοκληρώθηκε η συγχώνευση με απορρόφηση από την Εθνική Τράπεζα της «ΓΚΡΕΚΟ ΓΙΩΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ» (100% θυγατρική της τράπεζας) μετά από την σχετική έγκριση του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Η εταιρεία διαχειρίζεται το ακίνητο επί της οδού Πειραιώς 74-76 στο Μοσχάτο αρχηγείο της Probank το οποίο νοικιάζει στην Εθνική Τράπεζα. Η Probank ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2001, αφότου έλαβε άδεια λειτουργίας τράπεζας από την Τράπεζα της Ελλάδος, και έκλεισε το 2013 με τα υγιή τμήματα της να εξαγοράζονται από την Εθνική.

Με την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης Απορροφώμενη Εταιρεία λύθηκε αυτοδίκαια χωρίς να τεθεί υπό εκκαθάριση και έπαυσε να υπάρχει και μεταβιβάστηκαν το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της στην Εθνική.

Δεδομένου ότι η Απορροφώμενη Εταιρεία ήταν 100% θυγατρική της Τράπεζας οι μετοχές της Απορροφώμενης Εταιρείας δεν ανταλλάχθηκαν με μετοχές της Τράπεζας.