Ποιες επιχειρήσεις μπορούν να ιδρυθούν σε 10 μόνο λεπτά
Ποιες επιχειρήσεις μπορούν να ιδρυθούν σε 10 μόνο λεπτά

Ποιες επιχειρήσεις μπορούν να ιδρυθούν σε 10 μόνο λεπτά

RE+D magazine
06.02.2024

Σε δέκα μόλις λεπτά θα μπορούν να ιδρύσουν μια επιχείρηση μετά από σχετική απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης Κώστα Σκρέκα.

Μέχρι τώρα, ο ενδιαφερόμενος νέος επιχειρηματίας χρειαζόταν πολύτιμο χρόνο -που μπορούσε να υπερβεί και τον έναν μήνα- καθώς έπρεπε να επισκεφτεί τουλάχιστον τρεις διαφορετικές υπηρεσίες (Υπηρεσία ΓΕΜΗ Επιμελητηρίου, αρμόδια ΔΟΥ και ΕΦΚΑ).

Όλες οι νομικές μορφές θα μπορούν να συστήνονται με πρότυπο καταστατικό και με πρόσθετο περιεχόμενο, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να μπορούν να συντάσσουν και να υποβάλλουν το καταστατικό της εταιρείας τους. 

Οι επιπλέον μορφές 


  1. Ετερόρρυθμη εταιρεία κατά μετοχές (από 01/05/2024)
  2. Κοινοπραξία (από 01/05/2024)
  3. Αστική Εταιρεία (από 01/05/2024)
  4. Αστικός Συνεταιρισμός (από 01/07/2024)
  5. Ενεργειακή Κοινότητα Πολιτών (από 01/07/2024)
  6. Κοινότητα Ανανεώσιμης Ενέργειας (από 01/07/2024)
  7. Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης (από 01/10/2024)