Ποιo ανταγωνιστικές οι ευρωπαϊκές εταιρείες που εφαρμόζουν στρατηγικές ESG
Ποιo ανταγωνιστικές οι ευρωπαϊκές εταιρείες που εφαρμόζουν στρατηγικές ESG

Ποιo ανταγωνιστικές οι ευρωπαϊκές εταιρείες που εφαρμόζουν στρατηγικές ESG

Νέα έρευνα της EY για την Μακροπρόθεσμη Αξία και την Εταιρική Διακυβέρνηση
RE+D magazine
22.03.2022

Η σημασία της βιωσιμότητας και των στρατηγικών ESG (περιβάλλον, κοινωνία, διακυβέρνηση) βρίσκονται πλέον σε θέση υπεροχής, στα πλαίσια της εταιρικής διακυβέρνησης. Η ετήσια Έρευνα Εταιρικής Διακυβέρνησης της EY διερευνά τον τρόπο με τον οποίο οι ευρωπαϊκές εταιρείες και τα διοικητικά συμβούλια θέτουν τους παράγοντες ESG στο επίκεντρο της στρατηγικής τους για την οικοδόμηση ανθεκτικότητας στον κίνδυνο, ενώ δημιουργούν νέες ευκαιρίες ανάπτυξης.

Η EY δημοσίευσε τη δεύτερη έκδοση της Έρευνας Μακροπρόθεσμης Αξίας και Εταιρικής Διακυβέρνησης, ως συνέχεια της πρώτης, που διεξήχθη το περασμένο έτος. Τα συμπεράσματά της βασίστηκαν στη συμμετοχή 200 ανωτέρων στελεχών από 15 ευρωπαϊκές χώρες και 25 βιομηχανίες.

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της έρευνας τα στελέχη των μεγάλων εταιρειών επιθυμούν να κάνουν τη διαφορά στον πλανήτη, χτίζοντας παράλληλα την ανθεκτικότητα και τη μακροπρόθεσμη αξία του οργανισμού τους. Από την άλλη επενδυτές, εργαζόμενοι, καταναλωτές και το ευρύτερο κοινό θεωρούν πλέον αυτονόητη την ενσωμάτωση κριτηρίων ESG στις προτεραιότητες μιας εταιρείας.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι, σύμφωνα με την έρευνα, τα στελέχη πιστεύουν ότι το ESG δεν είναι μόνο μιας τρόπος που εξασφαλίζει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στον κίνδυνο, ενόψει της αυξανόμενης οικονομικής αστάθειας, αλλά περισσότερο αποτελεί μια σημαντική εμπορική ευκαιρία, η οποία προσφέρει ουσιαστικές προοπτικές ανάπτυξης. Για τις μεγάλες εταιρείες, ο δρόμος προς τη βιωσιμότητα ταυτίζεται με την καινοτομία σε προϊόντα, υπηρεσίες, ακόμη και επιχειρηματικά μοντέλα, επιτρέποντάς τους να ξεπεράσουν τους ανταγωνιστές τους, να βελτιώσουν την κερδοφορία και να ξεκλειδώσουν νέες πηγές δημιουργίας αξίας. 

Με σκοπό την καθοδήγηση των εταιρειών σε αυτούς τους στόχους, η έρευνα της EY εξετάζει τα ακόλουθα θέματα:

  •   Την ενσωμάτωση του ESG σε μια μακροπρόθεσμη στρατηγική εταιρικής ανάπτυξης
  • Τις εξωτερικές και εσωτερικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες σήμερα
  • Τις τρεις προτεραιότητες που υποστηρίζουν τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων για το ESG, στα πλαίσια της εταιρικής διακυβέρνησης

Η ισχυρή εταιρική διακυβέρνηση και ο κεντρικός ρόλος που πρέπει να αναλάβουν τα διοικητικά συμβούλια είναι, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, κρίσιμης σημασίας για την επίτευξη της αλλαγής κουλτούρας και νοοτροπίας, που απαιτούνται για την προώθηση του μετασχηματισμού προς τη βιωσιμότητα. 

Για να οικοδομηθεί μια επιτυχημένη στρατηγική, τα εταιρικά συμβούλια πρέπει να διαθέτουν ένα δομημένο λειτουργικό μοντέλο, δεδομένα και δυνατότητες να παρέχουν ισχυρή κατεύθυνση και υποστήριξη σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ενώ οφείλουν να υιοθετήσουν καινοτόμες προσεγγίσεις για την ανταμοιβή και τις απολαβές του προσωπικού.

Τέλος, καταλήγει η έρευνα, τρία είναι τα κορυφαία πλεονεκτήματα της ενσωμάτωσης της ESG στην εταιρική στρατηγική: η καινοτομία σε προϊόντα και υπηρεσίες, η ανθεκτικότητα έναντι των κινδύνων και η βελτίωση του εμπορικού προφίλ και της φήμη μιας εταιρείας.