Ποιοί προχωρούν στην β' φάση του διαγωνισμού για τα δικαστικά μέγαρα
Ποιοί προχωρούν στην β' φάση του διαγωνισμού για τα δικαστικά μέγαρα

Ποιοί προχωρούν στην β' φάση του διαγωνισμού για τα δικαστικά μέγαρα

Ποιά σχήματα συνεχίζουν και ποια αποκλείστηκαν
Δημήτρης Ι. Παπαδομαρκάκης
26.08.2022

Πέντε σχήματα πέρασαν στη Β' φάση του διαγωνισμού που αφορά στην κατασκευή τεσσάρων νέων Δικαστικών Μεγάρων σε Έδεσσα, Σέρρες, και Κιλκίς καθώς και την ανακατασκευή του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης μέσω Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτών (ΣΔΙΤ).

Συγκεκριμένα η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού ομόφωνα αποφάσισε ότι οι Φάκελοι Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος των Υποψηφίων: 

• ΑΒΑΞ Α.Ε. 

• ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. 

• ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. 

• ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.-Α.Τ.Ε.Σ.Ε. Α.Ε. 

• ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΙΝΤΡΑΚΑΤ– REDEX Α.Ε. είναι πλήρεις και οι υποψήφιοι πληρούν τα κριτήρια για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό και την ανάθεση της Σύμβασης Σύμπραξης 

Αντιθέτως, έκρινε ότι οι Φάκελοι Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος των Υποψηφίων: 

• ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ 

• ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΕΚΑΛ ΑΕ - AL JIHAD FOR COMMERCE & CONTRANCTING (JCC) S.A.L. δεν είναι πλήρεις, και αποκλείστηκαν από την επόμενη φάση του διαγωνισμού

Υπενθυμίζεται ότι ο διαγωνισμός αφορά στην ανακατασκευή του υφιστάμενου Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης και την ανέγερση τριών νέων Δικαστικών Μεγάρων στο Κιλκίς, την Έδεσσα και τις Σέρρες, με τον απαραίτητο εξοπλισμό τους καθώς και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου τριών νέων κτιριακών εγκαταστάσεων.

Οι ανάδοχοι θα αναλάβουν την κατασκευή των νέων κτιρίων ή την αναβάθμιση των υφιστάμενων, αλλά και τη συντήρηση και λειτουργία τους για χρονικό διάστημα 27 ετών, εκ των οποίων στα πρώτα δύο-τρία χρόνια θα υλοποιηθούν τα απαραίτητα έργα.

Το κόστος του έργου ανέρχεται σε ποσό €120 εκατ.+ ΦΠΑ

Η Β’ Φάση διακρίνεται σε δύο επιμέρους στάδια:  Το στάδιο Β.Ι του ανταγωνιστικού διαλόγου και το στάδιο Β.ΙΙ που είναι η υποβολή δεσμευτικών προσφορών.