Πότε παίρνουν πίσω τα χρήματά τους οι επισκέπτες στα Airbnb
Πότε παίρνουν πίσω τα χρήματά τους οι επισκέπτες στα Airbnb

Πότε παίρνουν πίσω τα χρήματά τους οι επισκέπτες στα Airbnb

Αλλάζει η πολιτική ακυρώσεων της πλατφόρμας
RE+D magazine
02.04.2024

Nέα πολιτική ακύρωσης για γεγονότα που σχετίζονται με τις καιρικές συνθήκες και κυβερνητικούς ταξιδιωτικούς περιορισμούς, θα εφαρμόζει από τις 6 Ιουνίου η airbnb

Η “Πολιτική σημαντικών διαταραχών” (Major Disruptive Events Policy) θα επιτρέπει στους επισκέπτες να ακυρώνουν τις κρατήσεις και να λαμβάνουν επιστροφές χρημάτων όταν μια φυσική καταστροφή προκαλεί κυβερνητικούς ταξιδιωτικούς περιορισμούς ή οδηγεί σε μαζικές διακοπές των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας.

Αυτές οι ακυρώσεις των επισκεπτών θα ισχύουν ακόμη και αν οι πολιτικές ακύρωσης των οικοδεσποτών προβλέπουν το αντίθετο.

Στο πλαίσιο αυτό η εταιρεία θα επιτρέπει στους επισκέπτες να ακυρώσουν επιλέξιμες επερχόμενες και ενεργές κρατήσεις στην επηρεαζόμενη τοποθεσία με επιστροφή χρημάτων και δεύτερον, θα επιτρέπει στους οικοδεσπότες να ακυρώνουν κρατήσεις χωρίς χρεώσεις και άλλες σχετικές συνέπειες.

Άλλες επικαιροποιήσεις της πολιτικής αυτής περιλαμβάνουν:

Περιορισμός της κάλυψης σε εκδηλώσεις μεγάλης κλίμακας η οποία θα εφαρμόζεται μόνο για κρατήσεις στις οποίες ένα μεγάλο ανατρεπτικό γεγονός έχει επηρεάσει την τοποθεσία που βρίσκεται το κατάλυμα.

Τέλος οι οικοδεσπότες ότι είναι υποχρεωμένοι να ακυρώσουν τις κρατήσεις εάν το κατάλυμά τους είναι μη κατοικήσιμη ή δεν συνάδει πλέον με αυτό που είχε αρχικά κλείσει ο επισκέπτης και ότι είναι σε θέση να το κάνουν αυτό χωρίς τέλη ακύρωσης και συναφείς συνέπειες.