Που θα διατεθούν τα €943 εκατ. του προγράμματος "Ψηφιακός Μετασχηματισμός"
Που θα διατεθούν τα €943 εκατ. του προγράμματος "Ψηφιακός Μετασχηματισμός"

Που θα διατεθούν τα €943 εκατ. του προγράμματος "Ψηφιακός Μετασχηματισμός"

RE+D magazine
15.09.2022

Την εκτίμηση ότι με το νέο ΕΣΠΑ θα μπουν οι βάσεις που θα στηρίξουν το ψηφιακό κράτος, διατύπωσε ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γιάννης Τσακίρης. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, τόνισε ότι οι πόροι προγράμματος Ψηφιακός Μετασχηματισμός με βάση τον τωρινό σχεδιασμό, είναι στη σωστή βάση, ωστόσο το ΕΣΠΑ έχει μηχανισμούς αναθεώρησης και ανακατανομής κονδυλίων, και αν χρειαστεί, μπορούν να αυξηθούν.

Βασικοί άξονες του προγράμματος είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός δημοσίου τομέα (€513 εκατ.), η ενίσχυση της συνδεσιμότητας με ευρυζωνική πρόσβαση υψηλών ταχυτήτων (€303 εκατ.) και ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων (€113 εκατ.). Ως πράξεις στρατηγικής σημασίας έχουν χαρακτηριστεί ο εκσυγχρονισμός του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και η ψηφιακή αναβάθμιση του ΣτΕ (αθροιστικά €15 εκατ.), το νέο TAXIS ( €35 εκατ. από το ΕΣΠΑ και επιπλέον πόροι από το Ταμείο Ανάκαμψης), η δεύτερη φάση του Ultra Fast Broadband (€120 εκατ.) και ο Ψηφιακός Συμπαραστάτης στα ΚΕΠ (€15 εκατ.). 

Ακόμη, προβλέπονται, μεταξύ άλλων, €85 εκατ. για εφαρμογές και εργαλεία για τη δημόσια διοίκηση και χρηματοδότηση όλων των δήμων για πράξεις ψηφιακού μετασχηματισμού, €45 εκατ. για reskilling και upskilling υπαλλήλων της γενικής κυβέρνησης, καθώς και ασύρματη πρόσβαση με wi-fi υψηλής ταχύτητας τεχνολογίας σε 1.600 σημεία.