Πράσινο φως από ΔΣ στο Σχέδιο Σύμβασης για την απορρόφηση της Cosmote
Πράσινο φως από ΔΣ στο Σχέδιο Σύμβασης για την απορρόφηση της Cosmote

Πράσινο φως από ΔΣ στο Σχέδιο Σύμβασης για την απορρόφηση της Cosmote

Η παραπάνω διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο του 2024.
RE+D magazine
13.10.2023

Εγκρίθηκε το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης με απορρόφηση της κατά ποσοστό 100% θυγατρικής της COSMOTE από την μητρική εταιρεία OTE A.E.

Τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού της COSMOTE, όπως εμφανίζονται στις σχετικές Λογιστικές Καταστάσεις της 31.08.2023 και όπως αυτά θα διαμορφωθούν κατά τον χρόνο ολοκλήρωσης της συγχώνευσης, θα μεταβιβαστούν στην OTE AE, χωρίς αύξηση κεφαλαίου της δεύτερης.

Μέσω της παραπάνω διαδικασίας επιτυγχάνεται η απλοποίηση και βελτιστοποίηση των λειτουργιών του Ομίλου, καθώς και η αποτελεσματικότερη διοικητική οργάνωση.

Η απορρόφηση δεν αναμένεται να έχει επίπτωση στα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου, καθώς η Απορροφώμενη εταιρεία (COSMOTE) ενοποιείται πλήρως στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις του Ομίλου.

Η παραπάνω διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο του 2024.

Το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης καθώς και τα υπόλοιπα έγγραφα που ορίζονται στο άρθρο 11 του ν. 4601/2019 θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.