"Πράσινο φως" για την εξαγορά της Mount Street Hellas από Τεχνική Ολυμπιακή
"Πράσινο φως" για την εξαγορά της Mount Street Hellas από Τεχνική Ολυμπιακή

"Πράσινο φως" για την εξαγορά της Mount Street Hellas από Τεχνική Ολυμπιακή

Τεχνική Ολυμπιακή: Πράσινο φως
RE+D magazine
09.02.2024

Η Τράπεζα της Ελλάδος άναψε το "πράσινο φως" στην Τεχνική Ολυμπιακή για την απόκτηση του υπολοίπου ποσοστού στην Ιρλανδική εταιρεία Mount Street Hellas.

Πιο συγκεκριμένα, η Τράπεζα της Ελλάδος ενέκρινε την από την εν Κύπρω εδρεύουσα εγγονή της Εταιρείας με την επωνυμία "PFC PREMIER FINANCE CORPORATION LTD" για την απόκτηση του υπολοίπου 50% της Ιρλανδικής εταιρείας "MOUNT STREET HELLAS HOLDCO LIMITED". Το τίμημα της εξαγοράς, όπως είχε ήδη ανακοινωθεί, ανέρχεται σε €15.000.

H εταιρεία είχε αρχικά αποκτήσει (Δεκέβριος 2021) το 50% της Mount Street Hellas Holdco με το τίμημα της εξαγοράς να ανέρχεται σε 450.000 ευρώ