"Πράσινο φως" στο ενημερωτικό δελτίο της Πειραιώς για την Trastor
"Πράσινο φως" στο ενημερωτικό δελτίο της Πειραιώς για την Trastor

"Πράσινο φως" στο ενημερωτικό δελτίο της Πειραιώς για την Trastor

RE+D magazine
19.05.2022

Στην έγκριση του πληροφοριακού δελτίου της Τράπεζας Πειραιώς για την υποχρεωτική δημόσια πρόταση προς την Trastor προχώρησε στην τελευταία συνεδρίασή της η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Επιτροπής αναφέρει:

Tο Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 953η/18.5.2022 συνεδρίασή του αποφάσισε την έγκριση του πληροφοριακού δελτίου σχετικά με την υποχρεωτική δημόσια πρόταση της εταιρίας «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς τους μετόχους της εταιρίας «TRASTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ», σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3461/2006.

Σημειώνεται οτι κατά την Ημερομηνία που ξεκίνησε η διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης (23.03.2022), ο Προτείνων (Τράπεζα Πειραιώς) κατείχε 145.823.017 μετοχές της Εταιρείας (Trastor) και 145.827.617 δικαιώματα ψήφου στα οποία περιλαμβάνονται 4.600 δικαιώματα ψήφου που ασκεί δυνάμει συμβάσεων ενεχύρου, ήτοι ποσοστό περίπου 96,75% των δικαιωμάτων ψήφου.

Η Δημόσια Πρόταση αφορά την απόκτηση του συνόλου των Μετοχών, την κυριότητα των οποίων δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα η Τράπεζα, (4.904.553 Μετοχές), οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό ύψους περίπου 3,25% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων και των 4.600 Μετοχών, των οποίων η τράπεζα κατέχει τα δικαιώματα ψήφου δυνάμει συμβάσεων ενεχύρου με προσφερόμενο Αντάλλαγμα ίσο με €1,25 ανά Μετοχή.