Πριμ για έγκαιρη παράδοση του έργου θα παίρνουν οι εργολάβοι
Πριμ για έγκαιρη παράδοση του έργου θα παίρνουν οι εργολάβοι

Πριμ για έγκαιρη παράδοση του έργου θα παίρνουν οι εργολάβοι

Τι προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε στην Βουλή
RE+D magazine
02.06.2022

Πριμ έγκαιρης παράδοσης έργου στους εργολάβους που εκτελούν τις συμβάσεις έργων, που έχουν αναλάβει και τηρούν τα εγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα προβλέπει τροπολογία του Υπουργείου Υποδομών που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης «Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών» που κατατέθηκε στην Βουλή.

Στην εν λόγω τροπολογία ρυθμίζονται και ζητήματα σχετικά με την αναθεώρηση των τιμών των υλικών στα δημόσια έργα λόγω της ενεργειακής κρίσης καθώς και προσαρμογής των χρονοδιαγραμμάτων εκτέλεσης των έργων. 

Συγκεκριμένα, εισάγεται η δυνατότητα υποβολής από τον ανάδοχο δήλωσης επιμήκυνσης των εγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων εκτέλεσης των έργων, για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τους έξι μήνες. Ομοίως προβλέπεται η παράταση της ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής ή προσφορών στις περιπτώσεις που έχει ήδη δημοσιευτεί προκήρυξη κατά την δημοσίευση της τροπολογίας.

Τέλος, με την ίδια τροπολογία παρέχεται η δυνατότητα καθορισμού, με κοινή υπουργική απόφαση του τρόπου υπολογισμού της αξίας υλικών όπως π.χ. άσφαλτος, PVC και πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας, για την πληρωμή εργασιών που εκτελέστηκαν ή εκτελούνται στο πλαίσιο συμβάσεων κατασκευής δημόσιων έργων και η προμήθεια των οποίων έλαβε χώρα μετά την 1η Ιανουαρίου 2022.

ΕΔΩ Η ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ