Προετοιμάζεται για την είσοδο στο ΧΑ η Trade Estates
Προετοιμάζεται για την είσοδο στο ΧΑ η Trade Estates

Προετοιμάζεται για την είσοδο στο ΧΑ η Trade Estates

Στα €2,5 εκατ. διαμορφώθηκαν τα καθαρά κέρδη α' εξαμήνου για την Fourlis.
RE+D magazine
07.09.2022

Συνεχίζει την προετοιμασία για την είσοδό της θυγατρικής Trade Estates στο Χρηματιστήριο Αθηνών η Fourlis με στόχο η δημόσια προσφορά να πραγματοποιηθεί στο άμεσο μέλλον ανάλογα, πάντα, με τις συνθήκες της αγοράς.

Οπως ανέφερε ο όμιλος κατά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων α' εξαμήνου 2022 με την αξία των υφιστάμενων ακινήτων της θυγατρικής εταιρείας στα €286 εκατομμυρίων και πρόγραμμα αγορών και ανάπτυξης άνω των €200 εκατ. "η Trade Estates συνεχίζει την υλοποίηση του επενδυτικού της πλάνου". Στόχος της διοίκησης, όπως έχει τονίσει κατά το πρόσφατο παρελθόν είναι η αξία του χαρτοφυλακίου να φθάσει τα €500 εκατ. μέσα στην επόμενη διετία. Υπενθυμίζεται ότι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε € 173,5 εκατ.

Πιο αναλυτικά το χαρτοφυλάκιο της ΑΕΕΑΠ περιλαμβάνει όλα τα υφιστάμενα ιδιόκτητα ακίνητα του Ομίλου, τα οποία χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία της RHF (IKEA), των logistic centers στο Σχηματάρι και στα Οινόφυτα, καθώς και νέα ακίνητα λιανικής στην Ελλάδα (Florida1 Retail Park και Piraeus Retail Park). Η στρατηγική πάντως της εταιρεία είναι να εστιάσει σε σε μεγάλα εμπορικά πάρκα και Logistics. Παράλληλα, πρόσφατα ανακοίνωσε την είσοδο της αλυσίδας καταστημάτων Pepco στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στο Piraeus Retail Park επισφραγίζοντας έτσι την στραγητική "συμμαχία" μεταξύ των δυο εταιρειών. 

Τα αποτελέσματα του ομίλου

Ο Όμιλος FOURLIS το πρώτο εξάμηνο του 2022 παρουσίασε πωλήσεις € 212,6 εκατ. έναντι € 185,7 εκατ., αυξημένες κατά 14,5% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. Οι ηλεκτρονικές πωλήσεις ανήλθαν στα € 28,1 εκατ. σε σχέση με € 36,3 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2021.

Τα ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων EBITDA(OPR), ανήλθαν σε € 9,7 εκατ. έναντι κερδών € 13,3 εκατ. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 1,2 εκατ. έναντι € 0,9 εκατ. συμπεριλαμβανομένων των κερδών από αναπροσαρμογή ακινήτων σε εύλογη αξία (Trade Estates ΑΕΕΑΠ) ποσού € 5,8 εκατ. Τα κέρδη μετά από φόρους ήταν € 2,5 εκατ. 

Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου FOURLIS στις 30/06/2022 ήταν € 212,5 εκατ.. Από αυτά, € 123,5 εκατ. (€ 87,2 εκατ. στις 30/06/2021) αφορούν τις εμπορικές δραστηριότητες λιανικής του Ομίλου και € 89,0 εκατ. (€ 8,7 εκατ. στις 30/06/2021) αφορούν τη δραστηριότητα επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία “Trade Estates ΑΕΕΑΠ”.

Η λιανική οικιακού εξοπλισμού και επίπλων (ΙΚΕΑ), παρουσίασε πωλήσεις € 131,6, εκατ. έναντι € 111,4 εκατ. , αυξημένες κατά 18,1%. Oι πωλήσεις στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 21,3% ενώ στις υπόλοιπες χώρες οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 9,7% συγκρινόμενες με το πρώτο εξάμηνο του 2021. Το EBITDA(OPR) ανήλθε σε € 7,2 εκατ. έναντι € 6,6 εκατ. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 4,6 εκατ.

Σήμερα, λειτουργούν συνολικά 5 μεγάλα καταστήματα ΙΚΕΑ (3 στην Ελλάδα, 1 στην Κύπρο, και 1 στη Βουλγαρία), 6 μεσαίου μεγέθους καταστήματα (4 στην Ελλάδα και 2 στη Βουλγαρία) και 9 σημεία παραγγελιοληψίας (Pickup-Point) προϊόντων ΙΚΕΑ (6 από αυτά στην Ελλάδα, 2 στην Βουλγαρία και 1 στην Κύπρο).

Στα σκαριά τρία καταστήματα αθλητικών ειδών

Τέλος, σχεδιάζονται ή είναι υπό κατασκευή τρία νέα μεσαίου μεγέθους καταστήματα στην Ελλάδα με στόχο να λειτουργήσουν τα επόμενα 2-3 χρόνια. Στη λιανική αθλητικών ειδών (INTERSPORT & THE ATHLETE’S FOOT), οι πωλήσεις ανήλθαν στα € 81,2 εκατ. έναντι € 74,2 εκατ. , αυξημένες κατά 9,4%.

Στην Ελλάδα οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 13,1% , ενώ στις υπόλοιπες χώρες παρουσιάστηκε μεσοσταθμική αύξηση 5,1%, συγκρινόμενες με την αντίστοιχη περίοδο του 2021. Το EBITDA(OPR) ανήλθε σε € 3,8 εκατ. έναντι € 7,8 εκατ. Οι ζημίες προ φόρων ανήλθαν σε € 2,0 εκατ. Ο Όμιλος FOURLIS αριθμεί σήμερα 133 καταστήματα στη λιανική αθλητικών ειδών.

Το δίκτυο καταστημάτων Intersport αποτελείται από 55 καταστήματα στην Ελλάδα, 32 στη Ρουμανία, 12 στην Τουρκία, 10 στη Βουλγαρία και 7 στην Κύπρο. Αντιστοίχως λειτουργούν 14 καταστήματα The Athlete’s Foot στην Ελλάδα και 3 στην Τουρκία. Συνεχίζεται η υλοποίηση του προγράμματος αναβάθμισης του υπάρχοντος δικτύου καταστημάτων.

Αναφορικά με τα προβλήματα που διεθνώς επηρεάζουν την εφοδιαστική αλυσίδα και τη διαθεσιμότητα προϊόντων, κυρίως στον κλάδο οικιακού εξοπλισμού και επίπλων, η μέχρι σήμερα επίδραση τους συνεχίζει να είναι σημαντική, αλλά με τάση βελτίωσης.

Το κόστος ενέργειας για τη λειτουργία των καταστημάτων και των αποθηκών του Ομίλου, επηρεάστηκε από τις μεγάλες αυξήσεις που παρατηρούνται διεθνώς, και αποτελεί το πλέον το 5,6% των λειτουργικών εξόδων του 1ου εξαμήνου του 2022 σε σχέση με 4,7% στο σύνολο του 2021.