Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για τον Περιφερειακό της Άμφισσας
Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για τον Περιφερειακό της Άμφισσας

Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για τον Περιφερειακό της Άμφισσας

Με εκτιμώμενη συνολική αξία €3.823.599,19 (χωρίς ΦΠΑ).
RE+D magazine
26.05.2023

Ο Δήμος Δελφών προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Περιφερειακή οδός Άμφισσας, από τη διασταύρωση με οδό προς Αγ. Ευθυμία έως το Κάστρο της Άμφισσας», με εκτιμώμενη συνολική αξία €3.823.599,19 (χωρίς ΦΠΑ).

Σύμφωνα με την προκήρυξη, η υποβολή των προσφορών ορίζεται έως και την 6η Ιουνίου 2023, ενώ η ηλεκτρονική αποσφράγισή τους θα γίνει στις 9 Ιουνίου 2023.

Υπενθυμίζεται ότι, η υλοποίηση του έργου, περιλαμβανομένης της απαλλοτρίωσης, έχει ενταχθεί για χρηματοδότηση στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) – ΣΑΕΠ 066 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με συνολικό ποσό 5.070.000 ευρώ. Τέλος, η κατασκευή του έργου θα γίνει μέσω της από 25-11-2020 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Δελφών, με φορέα υλοποίησης τον Δήμο.

Η Περιφερειακή οδός θα εξασφαλίσει την ικανοποιητική σύνδεση και πρόσβαση προς το σημαντικό Αρχαιολογικό μνημείο του Κάστρου, συμβάλλοντας στην περαιτέρω ανάδειξη και αξιοποίησή του, καθώς και στην ασφαλέστερη και αμεσότερη σύνδεση των δυτικών συνοικιών, για τις οποίες τμήματα του υπάρχοντος δικτύου σε αρκετές περιπτώσεις αποτελούν τη μοναδική διαδρομή, με τις δυσκολίες που αυτό επιφέρει σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. 

Μελλοντικά επίσης, θα συμβάλλει στην Επαρχιακή οδό προς τη Σπερχειάδα στα βόρεια της πόλης και θα καταλήγει στο οδικό τμήμα της βόρειας εισόδου της, το οποίο και θα εξασφαλίζει τη σύνδεση με την Ε.Ο Μπράλου-Ναυπάκτου.