Προς 20ήμερη αποχή οι συμβολαιογράφοι
Προς 20ήμερη αποχή οι συμβολαιογράφοι

Προς 20ήμερη αποχή οι συμβολαιογράφοι

Η δυσλειτουργία, λέει ο Σύλλογος, επηρεάζει πλέον την ασφάλεια και την ταχύτητα των συναλλαγών και πλήττει τον κλάδο.
RE+D magazine
20.10.2022

Αποχή 20ήμερη, με προοπτική αυτή να εξελιχθεί σε αορίστου χρόνου, από την 1η Νοεμβρίου 2022, σε περίπτωση που ξεκινήσει η εφαρμογή της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής καταχώρησης αποφάσισε η Γενική Συνέλευση του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Αθηνών, Πειραιώς, Αιγαίου και Δωδεκανήσων.

Η αποχή θα παρατείνεται με νέα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Η αποχή θα αφορά όλες τις μεταβιβάσεις, τους πλειστηριασμούς, την υποβολή δηλώσεων στο ΜY PROPERTY και την ηλεκτρονική υποβολή των προς καταχώριση πράξεων. 

Θα πραγματοποιούνται κανονικά οι αποδοχές κληρονομιάς, τα πληρεξούσια, οι διαθήκες και άλλες μη αναλογικές πράξεις.

Οι συμβολαιογράφοι ζητούν να απλοποιηθεί η ηλεκτρονική διαβίβαση των προς καταχώρηση πράξεων, να μην εμπλέκονται καθόλου οι Συμβολαιογράφοι στην πληρωμή των τελών καταχώρησης αλλά απευθείας οι υπόχρεοι, να μην υπάρχει προθεσμία από τον Νόμο για τις καταχωρήσεις, καθώς και να θεσμοθετηθεί αμοιβή για κάθε εργασία στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Τα παραπάνω θα πρέπει να επιλυθούν άμεσα, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα του κτηματολογίου που παρακωλύουν τις συναλλαγές, οι οποίες σε λίγο καιρό δεν θα μπορούν να πραγματοποιηθούν. Ενδεικτικά, οι συμβολαιογράφοι αναφέρουν στην ανακοίνωση τους τα λάθη στα κτηματολογικά φύλλα, τη στελέχωση των κτηματολογικών γραφείων, την αντιμετώπιση των καθυστερήσεων με εφαρμογή συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων, την απλοποίηση και νομική κατοχύρωση της διόρθωσης των πρόδηλων σφαλμάτων και τη δημιουργία HELP DESK στον φορέα για την επίλυση προβλημάτων.     

Οπως αναφέρθηκε κατά την Γενική Συνέλευση του Συλλόγου, σημειώνονται πολύμηνες καθυστερήσεις στην καταχώριση των συμβολαίων που πολλές φορές υπερβαίνουν ακόμη και το έτος, όπως καθυστερήσεις σημειώνονται και στην χορήγηση των απαιτούμενων πιστοποιητικών.