Προς δημοπράτηση το έργο κατασκευής του Διοικητικού κέντρου στα Ιωάννινα
Προς δημοπράτηση το έργο κατασκευής του Διοικητικού κέντρου στα Ιωάννινα

Προς δημοπράτηση το έργο κατασκευής του Διοικητικού κέντρου στα Ιωάννινα

Το εκτιμώμενο κόστος του έργου είναι €12,5 εκατ. με ΦΠΑ.
RE+D magazine
30.08.2022

Το έργο κατασκευής του Διοικητικού Κέντρου στα Ιωάννινα βγαίνει σε δημοπράτηση με αναθέτουσα αρχή τον Δήμο της πόλης.

Το έργο περιλαμβάνει αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στο κτίριο Δόμπολη. Το κόστος του εκτιμήθηκε στα €12,5 εκατ. (€10,08 εκατ. χωρίς ΦΠΑ). Η δημοπράτηση του έργου θα πραγματοποιηθεί στις 28 Φεβρουαρίου 2023 και στις 7 Μαρτίου 2023 θα γίνει η αποσφράγιση των προσφορών.

Η διάρκεια του έργου ορίστηκε σε 400 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Στην προκήρυξη προβλέπεται και η περίπτωση παράτασης της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 147 του νόμου 4412/2016. Η χρηματοδότηση για το έργο, με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων- ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης, θα είναι μέσα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Αξίζε, τέλος, να σημειωθεί ότι το κεντρικό δημαρχείο θα συνεχίσει να λειτουργεί και μετά την ολοκλήρωση του έργου στη Δομπόλη καθώς η Δημοτική Αρχή έχει δρομολογήσει την πλήρη αποκατάστασή του μέσω του προγράμματος τουριστικών και θρησκευτικών διαδρομών που βρίσκεται στο στάδιο της μελέτης.