Προς δημοπράτηση το έργο ΣΔΙΤ «Αρδευτικό Σύστημα Αλμωπαίου»
Προς δημοπράτηση το έργο ΣΔΙΤ «Αρδευτικό Σύστημα Αλμωπαίου»

Προς δημοπράτηση το έργο ΣΔΙΤ «Αρδευτικό Σύστημα Αλμωπαίου»

Οι ωφελούμενοι υπολογίζονται σε περίπου 25.000 αγρότες.
RE+D magazine
05.07.2024

Aναρτήθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ η τελική φάση του Διαγωνισμού για τη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση και τεχνική διαχείριση του Αρδευτικού Δικτύου Αλμωπαίου με καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των δεσμευτικών προσφορών 7 Αυγούστου 2024.

Είναι το δεύτερο κατά σειρά έργο (μετά τον Ταυρωπό Καρδίτσας) και  αφορά στο  Αρδευτικό Δίκτυο Αλμωπαίου προϋπολογισμού κατασκευής 115.000.000€ (πλέον ΦΠΑ), εκ των οποίων τα 34.200.000€ θα καταβληθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Πιο αναλυτικά, το Έργο περιλαμβάνει την εκπόνηση των μελετών εφαρμογής –κατασκευαστικών μελετών του Έργου την κατασκευή του αρδευτικού Δικτύου και των αναχωμάτων προστασίας των περιοχών, και την συντήρηση και τη λειτουργία του αρδευτικού δικτύου για 23 χρόνια.

Η κατασκευή του Αρδευτικού Δικτύου θα συμβάλλει στην άρδευση καλλιεργούμενων εκτάσεων στο βορειοδυτικό τμήμα της πεδιάδας Γιαννιτσών, με ταυτόχρονη ενίσχυση και ποιοτική βελτίωση της οικολογικής παροχής της Περιφερειακής Τάφρου Θεσσαλονίκης.

Η εν λόγω περιοχή, σήμερα αρδεύεται πλημμελώς με νερό προερχόμενο από μεγάλο αριθμό ιδιωτικών γεωτρήσεων εντός της περιμέτρου των έργων και με πρόχειρες απολήψεις από την Περιφερειακή Τάφρο.

Η προτεινόμενη προς άρδευση ακαθάριστης έκτασης 150.000 στρεμμάτων έχει χωριστεί σε δώδεκα αρδευτικές ζώνες 10.000 έως 15.000 στρεμμάτων. Μετά την αφαίρεση της έκτασης των οικισμών, δρόμων, τάφρων, ρεμάτων κλπ. Η συνολική καθαρή καλλιεργούμενη έκταση εντός της περιμέτρου, θα ανέλθει σε 120.440στρέμματα. Οι ωφελούμενοι υπολογίζονται σε περίπου 25.000 αγρότες.

Το συνολικό έργο θα ολοκληρωθεί σε 36 μήνες, ενώ παράλληλα το Α΄ τμήμα του θα παραδοθεί ολοκληρωμένο και λειτουργικό στους 18 μήνες.