Προσαρμόζουν τα επενδυτικά τους προγράμματα οι CEOs ελέω πανδημίας
Προσαρμόζουν τα επενδυτικά τους προγράμματα οι CEOs ελέω πανδημίας

Προσαρμόζουν τα επενδυτικά τους προγράμματα οι CEOs ελέω πανδημίας

Ψηφιακός μετασχηματισμός, νέα κανάλια ανάπτυξης και ESG, οι βασικές τους προτεραιότητες.
RE+D magazine
27.04.2022

Οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι των ελληνικών επιχειρήσεων προσαρμόζουν το στρατηγικό επενδυτικό τους πρόγραμμα, για να αντιμετωπίσουν τον αντίκτυπο της πανδημίας του COVID-19, καθώς και τις συνεχιζόμενες γεωπολιτικές και κοινωνικοοικονομικές προκλήσεις.
EY