Πρόσκληση για συμμετοχή στην 60ή Biennale Βενετίας 2024
Πρόσκληση για συμμετοχή στην 60ή Biennale Βενετίας 2024

Πρόσκληση για συμμετοχή στην 60ή Biennale Βενετίας 2024

RE+D magazine
21.03.2023

Ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε επιμελητές, ιστορικούς τέχνης, τεχνοκριτικούς και θεωρητικούς τέχνης με εμπειρία στην οργάνωση και επιμέλεια εκθέσεων από κοινού με καλλιτέχνες, αλλά και σε καλλιτέχνες από κοινού με τους προαναφερθέντες, απευθύνει το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, στο πλαίσιο της εθνικής συμμετοχής στην 60ή Διεθνή Καλλιτεχνική Έκθεση της Biennale Βενετίας, που θα πραγματοποιηθεί από 20 Απριλίου έως 24 Νοεμβρίου 2024.

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προτάσεων είναι η 31η Μαΐου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.

Οι προτάσεις κατατίθενται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση demsp@culture.gr και το συνολικό μέγεθος των ψηφιακών αρχείων δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 18 ΜΒ. 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν το ειδικό έντυπο που βρίσκεται στη σελίδα http://greeceatvenice.culture.gr/ το οποίο πρέπει να συνοδεύεται από οπτικό υλικό σε ψηφιακή μορφή με τα προτεινόμενα έργα και την παρουσίασή τους στον χώρο του ελληνικού περιπτέρου.

Σημειώνεται ότι τα στοιχεία των συντελεστών και η συνοπτική περιγραφή των προτάσεων που θα υποβληθούν θα δημοσιοποιηθούν στον σχετικό ιστότοπο του ΥΠΠΟΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Εικαστικών, Αρχιτεκτονικής, Φωτογραφίας και Μουσείων Σύγχρονου Πολιτισμού / Τμήμα Εικαστικών Τεχνών, Αρχιτεκτονικής, Φωτογραφίας και Σχεδίου (Ρεθύμνου 1 – Αθήνα, τηλ. 210.8201725, 210.8201734, 210.8201728, 210.8201709).

Σύμφωνα με το άρθρο 68 του νόμου 4481/2017, η αξιολόγηση των προτάσεων και η γνωμοδότηση για την τελική επιλογή γίνεται από άμισθη 7μελή Επιτροπή που απαρτίζεται από:

1.     Έναν καθηγητή οποιασδήποτε βαθμίδας της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών ή του Τμήματος Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών ΑΠΘ (εκ περιτροπής)

2.     Έναν καθηγητή οποιασδήποτε βαθμίδας του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ή του Τμήματος Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών Τέχνης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (εκ περιτροπής)

3.     Έναν εκπρόσωπο του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης

4.     Έναν εκπρόσωπο του Μητροπολιτικού Οργανισμού Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης

5.     Έναν εκπρόσωπο της Εθνικής Πινακοθήκης – Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτζου

6.     Έναν εκπρόσωπο του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος

7.     Έναν εκπρόσωπο της Διεθνούς Ένωσης Κριτικών Τέχνης – Ελληνικό Τμήμα (AICA HELLAS)

Οι καθηγητές και οι εκπρόσωποι υποδεικνύονται από τους ανωτέρω φορείς και ο πρόεδρος της Επιτροπής εκλέγεται από τα μέλη της. Με την απόφαση συγκρότησης της Επιτροπής ορίζεται υπάλληλος της Διεύθυνσης Εικαστικών, Αρχιτεκτονικής, Φωτογραφίας και Μουσείων Σύγχρονου Πολιτισμού ως γραμματέας. Οι συντελεστές της εθνικής συμμετοχής (καλλιτέχνης/-ες και επιμελητής/-ές) επιλέγονται ύστερα από πρόταση της Επιτροπής, με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού που δημοσιοποιείται μέχρι το τέλος Ιουλίου του προηγούμενου της διοργάνωσης έτους.