Προχωρούν οι εργασίες στο ThessINTEC
Προχωρούν οι εργασίες στο ThessINTEC

Προχωρούν οι εργασίες στο ThessINTEC

Προορίζεται να αποτελέσει ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα καινοτομίας και τεχνολογίας στην Ευρώπη
RE+D magazine
05.02.2024

Η πρόοδος στην υλοποίηση του εμβληματικού έργου Thess INTEC στη Θεσσαλονίκη, το οποίο προορίζεται να αποτελέσει ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα καινοτομίας και τεχνολογίας στην Ευρώπη, βρέθηκε πρόσφατα στο επίκεντρο συνάντησης της υφυπουργού Ανάπτυξης 'Αννας Μάνη-Παπαδημητρίου, με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο του Διεθνούς Τεχνολογικού Κέντρου, Νίκο Ευθυμιάδη.

Για την εν λόγω περιοχή υπάρχει αδειοδότηση δόμησης 230.000 τ.μ. για εργαστήρια R&D και γραφεία. 

Το 40% της δομήσιμης έκτασης του πάρκου έχει παραχωρηθεί στο ισραηλινό fund JLTV και στο Τεχνολογικό Πάρκο της Beersheva, που θα μεταφέρουν από την πλευρά τους πολύτιμη ισραηλινή τεχνογνωσία, ενώ τις δικές του υποδομές εντός του “Thess INTEC” θα αναπτύξει και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΤΕΚΑ).

Το έργο θα αναπτυχθεί σε δυο φάσεις, εκ των οποίων η πρώτη είναι διασφαλισμένη, σύμφωνα με τον φορέα υλοποίησης, με 20 εκατ. ευρώ από ιδιωτικούς πόρους και με 35 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης (RRF). 

Kατά την πρώτη φάση του έργου θα επενδυθούν 50 εκατ. ευρώ για υποδομές και για τα πρώτα κτίρια, ενώ προβλέπεται συμπληρωματική επένδυση 25 εκατ. ευρώ από το ΕΚΕΤΑ και 30 εκατ. ευρώ από το Ισραηλινό Fund. Σε βάθος δεκαετίας οι επενδύσεις προβλέπεται να ξεπεράσουν τα 500 εκατ. ευρώ.

Μέτοχοι του φορέα υλοποίησης είναι τρία Πανεπιστήμια, το Ερευνητικό Κέντρο ΕΚΕΤΑ, φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ενώ το έργο υποστηρίζουν κατά το στάδιο ωρίμανσης του μέσω Α.Ε. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα συνολικά 25 εμβληματικές επιχειρήσεις / χορηγοί. Το 58% των μετόχων είναι του ιδιωτικού και το 42% του δημόσιου τομέα.

Υπενθυμίζεται ότι, οι πρόδρομες εργασίες του έργου έχουν ήδη ξεκινήσει, αναμένεται, δε, σταδιακά να δημιουργηθούν 7.000 θέσεις εργασίες, με σημαντική συμβολή στο ΑΕΠ της Κεντρικής Μακεδονίας.