Πρωτογενές πλεόνασμα €2,1 δισ. τον Ιανουάριο
Πρωτογενές πλεόνασμα €2,1 δισ. τον Ιανουάριο
  Data Data

Πρωτογενές πλεόνασμα €2,1 δισ. τον Ιανουάριο

RE+D magazine
15.02.2024

Πρωτογενές πλεόνασμα €2,122 δισ. έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα €1,118 δισ. και πρωτογενούς πλεονάσματος €2,773 δισ. για την ίδια περίοδο το 2023 παρουσιάζει τον Ιανουάριο ο κρατικός προϋπολογισμός, σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του οποίου που ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών.

Παράλληλα αυξημένα κατά €461 εκατ. έναντι του στόχου είναι τα φορολογικά έσοδα του Ιανουαρίου, κυρίως εξαιτίας της καλύτερης επίδοσης στα έσοδα από ΦΠΑ, αλλά του φόρου εισοδήματος.

Αναλυτικά σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο του Ιανουαρίου 2024, παρουσιάζεται πλεόνασμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους €933 εκατ. έναντι στόχου για έλλειμμα €82 εκατ. που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα του 2024 στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2024 και πλεονάσματος €1.480 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2023.

Το πρωτογενές αποτέλεσμα σε τροποποιημένη ταμειακή βάση διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους €2.122 εκατ. έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα €1.118 εκατ. και πρωτογενούς πλεονάσματος 2.773 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2023. Σημειώνεται ότι το μεγαλύτερο μέρος της διαφοράς του πρωτογενούς πλεονάσματος έναντι του στόχου σε ταμειακούς όρους δεν προσμετράται στο πρωτογενές αποτέλεσμα του 2024 σε δημοσιονομικούς όρους.

Ενδεικτικά, ποσά ύψους €159 εκατ. που αφορούν έσοδα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας τα οποία εισπράχθηκαν ετεροχρονισμένα, καθώς και €205 εκατ. που αφορούν σε ετεροχρονισμό πληρωμών των εξοπλιστικών προγραμμάτων, δεν επηρεάζουν το δημοσιονομικό αποτέλεσμα σε δημοσιονομικούς όρους, ενώ η διαφορά στις καθαρές εισπράξεις φόρων ύψους €399 εκατ. προσμετράται σχεδόν στο σύνολό της στο δημοσιονομικό αποτέλεσμα του έτους 2023, επομένως το πρωτογενές αποτέλεσμα σε δημοσιονομικούς όρους διαφέρει σημαντικά από το αποτέλεσμα σε ταμειακούς όρους.

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω αφορούν στο πρωτογενές αποτέλεσμα της Κεντρικής Διοίκησης και όχι στο σύνολο της Γενικής Κυβέρνησης, που περιλαμβάνει και τα δημοσιονομικά αποτελέσματα των Νομικών Προσώπων και των υποτομέων των ΟΤΑ και ΟΚΑ. Τον Ιανουάριο 2024, το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε €6.549 εκατ. παρουσιάζοντας αύξηση κατά €825 εκατ. έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2024. 

Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως: α) στα αυξημένα φορολογικά έσοδα κατά €399 εκατ. μετά την αφαίρεση των επιστροφών, β) στα αυξημένα έσοδα ΠΔΕ κατά €211 εκατ. και γ) στην είσπραξη ποσού €159 εκατ. από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που είχε προβλεφθεί ότι θα εισπραχθεί κατά τον μήνα Μάρτιο 2024.

Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε €5.654 εκατ. αυξημένα κατά €461 εκατ. ή 8,9% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2024. Η υπερεκτέλεση αυτή εκτιμάται ότι προέρχεται από την καλύτερη απόδοση των φόρων εισοδήματος του προηγούμενου έτους που εισπράττονται σε δόσεις μέχρι και το τέλος Φεβρουαρίου 2024 όσο και την καλύτερη απόδοση στην είσπραξη των φόρων του τρέχοντος έτους (ΦΠΑ κλπ.).

Η ακριβής κατανομή μεταξύ των κατηγοριών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση του οριστικού δελτίου. Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε €501 εκατ. αυξημένες κατά €62 εκατ. από τον στόχο (€439 εκατ.). Τα έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε €925 εκατ. αυξημένα κατά €211 εκατ. από τον στόχο (€714 εκατ.).

Οι δαπάνες του Κρατικού Προϋπολογισμού για την περίοδο του Ιανουαρίου 2024 ανήλθαν στα €5.616 εκατ. και παρουσιάζονται μειωμένες κατά €190 εκατ. έναντι του στόχου (€5.806 εκατ.), που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2024. Επίσης είναι μειωμένες, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2023, κατά €70 εκατ. κυρίως λόγω των μειωμένων ταμειακών μεταβιβαστικών πληρωμών σε λοιπά νομικά πρόσωπα.

Στο σκέλος του Τακτικού Προϋπολογισμού οι πληρωμές παρουσιάζονται μειωμένες έναντι του στόχου κατά €403 εκατ. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στον ετεροχρονισμό των ταμειακών πληρωμών των εξοπλιστικών προγραμμάτων του Υπουργείου Εθνικής 'Αμυνας κατά €205 εκατ. Οι πληρωμές στο σκέλος των επενδυτικών δαπανών ανήλθαν στα 948 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση ύψους €213 εκατ. σε σχέση με τον στόχο. Η αύξηση αυτή οφείλεται στην υπερεκτέλεση του ΠΔΕ κατά €222 εκατ. 

Σημειωτέον ότι με την έναρξη του οικονομικού έτους, οι φορείς αναλαμβάνουν κατά προτεραιότητα πιστώσεις για την εξυπηρέτηση των απλήρωτων υποχρεώσεων των προηγούμενων ετών, καθώς και στο πλαίσιο των πολυετών υποχρεώσεων.