Πωλήθηκε η Πειραιώς Direct Solutions στην Mellon Technologies
Πωλήθηκε η Πειραιώς Direct Solutions στην Mellon Technologies

Πωλήθηκε η Πειραιώς Direct Solutions στην Mellon Technologies

Η αξία της συναλλαγής έφθασε τα €3 εκατ.
RE+D magazine
26.10.2023

Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., ολοκλήρωσε την πώληση του 100% της Πειραιώς Direct Solutions Μ.Α.Ε. στην Mellon Technologies Α.Ε. μέλος πολυεθνικού ομίλου, ο οποίος παρέχει τεχνολογικές λύσεις, λειτουργώντας τηλεπικοινωνιακά κέντρα, και προσφέροντας υπηρεσίες εξωτερικής ανάθεσης.

Το τίμημα της Συναλλαγής ανήλθε σε περίπου €3 εκατ, βασιζόμενο κυρίως στην καθαρή θέση της Εταιρείας και υπόκειται σε αναπροσαρμογή λόγω μεταγενέστερων μεταβολών της που έλαβαν χώρα έως και την ημερομηνία ολοκλήρωσης της Συναλλαγής. 

Η Συναλλαγή περιλαμβάνει επίσης την ανανέωση της σύμβασης εξυπηρέτησης σχετικά με την παροχή δραστηριοτήτων τηλεφωνικού κέντρου από την PDS στον Όμιλο Πειραιώς.

Οι δύο εταιρείες παραμένουν εστιασμένες στην παροχή σύγχρονων υπηρεσιών τηλεφωνικού κέντρου προς το πελατολόγιο της τράπεζας, επωφελούμενοι από την εκτεταμένη εμπειρία, την τεχνογνωσία και την εξειδίκευση της Mellon στον τομέα αυτό, βελτιστοποιώντας παράλληλα τη λειτουργική αποτελεσματικότητα της τράπεζας. 

Η Grant Thornton Ελλάδος ενήργησε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος και η Zeya Law Firm ως νομικός σύμβουλος της τράπεζας.