Πωλητήριο στο έργο Terra Homes από την Grounds Real Estate Development
Πωλητήριο στο έργο Terra Homes από την Grounds Real Estate Development

Πωλητήριο στο έργο Terra Homes από την Grounds Real Estate Development

Περιλαμβάνει 34 ημιανεξάρτητα σπίτια που θα κατασκευαστούν μέσα στο 2022.
RE+D magazine
22.03.2022

Η Grounds Real Estate Development AG υπέγραψε σύμβαση για την πώληση του έργου ανάπτυξης του Terra Homes στο Erkner της Γερμανίας.

Το έργο Terra Homes περιλαμβάνει συνολικά 34 ημιανεξάρτητα σπίτια που θα κατασκευαστούν από τον Απρίλιο του 2022 και μετά.

Στα σπίτια εφαρμόζεται σύστημα που εξασφαλίζει ιδιαίτερα χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, στο πλαίσιο του οποίου το καθένα διαθέτει ηλεκτρική αντλία θερμότητας άλμης-νερού και υβριδικούς συλλέκτες (φωτοβολταϊκούς-θερμικούς) για την ταυτόχρονη παραγωγή ηλιακής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας.