Πως θα "πρασινίσουν" τα ξενοδοχεία. Τι αλλάζει στις συμφωνίες διαχείρισης
Πως θα "πρασινίσουν" τα ξενοδοχεία. Τι αλλάζει στις συμφωνίες διαχείρισης

Πως θα "πρασινίσουν" τα ξενοδοχεία. Τι αλλάζει στις συμφωνίες διαχείρισης

Ιδιοκτήτες και διαχειριστές θέτουν στόχους ESG
Βάλια Πολίτη
03.10.2023

Τρόπους να περιλαμβάνονται στις συμφωνίες διαχείρισης ξενοδοχείων (hotel management agreements – HMA), οι οποίες παραδοσιακά περιλάμβαναν μόνο κίνητρα που συνδέονται με την οικονομική απόδοση και δεσμεύσεις που σχετίζονται με το περιβάλλον, την κοινωνία και τη διακυβέρνηση αναζητούν τόσο οι εταιρείες διαχείρισης όσο και οι επενδυτές.

Εμπόδιο στην πρόοδο για την υιοθέτηση των πράσινων HMA σε παγκόσμιο επίπεδο, η έλλειψη ενός τυποποιημένου πλαισίου για τις πρακτικές ESG στον ξενοδοχειακό τομέα πέρα από τις πρωτοβουλίες που βασίζονται στην επιστήμη. Η διαδικασία περιλαμβάνει τον καθορισμό και τη συμφωνία για συγκεκριμένους στόχους του ενεργητικού που συνήθως συνεπάγονται κεφαλαιουχικές δαπάνες (CapEx) και λειτουργικά έξοδα (OpEx).

Στην Ευρώπη, για παράδειγμα, η ώθηση για την υιοθέτηση πράσινων HMA προέρχεται από θεσμικούς και εταιρικούς επενδυτές με καθαρούς μηδενικούς στόχους που είναι πρόθυμοι να κερδίσουν ένα premium για πιο πράσινα περιουσιακά στοιχεία σύμφωνα με τον κ Xander Nijnens, Ανώτερο Διευθύνοντα Σύμβουλο, Επικεφαλής του Hotel Advisory & Asset Management, της JLL. 

Αντίθετα, στην Ασία, οι ξενοδόχοι είναι συχνά αυτοί που αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες σε θέματα ESG, επειδή οι ιδιοκτήτες ξενοδοχείων, κυρίως ιδιώτες επενδυτές, έχουν την τάση να δίνουν προτεραιότητα στην αποτελεσματικότητα και την κερδοφορία, 

Γενικότερα στην αγορά των ακινήτων εκτός του τομέα των ξενοδοχείων, υπάρχουν σαφείς κανονισμοί και κριτήρια ESG. Για παράδειγμα, στοιχεία της JLL μαρτυρούν πως το 42% των ενοικιαστών γραφείων και των μεγάλων κατασκευαστών σε όλη την Ασία-Ειρηνικό  ήδη προχωρούν σε πράσινες μισθώσεις. Το ποσοστό των ξενοδοχείων είναι σαφώς μικρότερο, δεδομένου ότι μια πενταετής μίσθωση απαιτεί πολύ μεγαλύτερη επιμέλεια από μια ολιγοήμερη διαμονή σε ξενοδοχείο. Οι χρήστες είναι αναπόφευκτα λιγότερο απαιτητικοί στη δεύτερη περίπτωση.

Γεγονός παραμένει ότι, χωρίς ένα ενιαίο παγκόσμιο πρότυπο για το ESG στον ξενοδοχειακό τομέα, οι HMA παραμένουν η καλύτερη επιλογή για τους ιδιοκτήτες και τους φορείς εκμετάλλευσης να συμφωνήσουν και να δεσμευτούν σε στόχους βιωσιμότητας. Ως απάντηση, τα πρότυπα αναφοράς του κλάδου, όπως το Ενιαίο Σύστημα Λογαριασμών για τη Βιομηχανία Καταλυμάτων (USALI), αναμένεται να εξελιχθούν τα επόμενα δύο χρόνια για να ενσωματώσουν μετρήσεις εστιασμένες στη βιωσιμότητα.

Πηγή: JLL