Σε δημοπράτηση η ανάπλαση της Ακτής Θεμιστοκλέους
Σε δημοπράτηση η ανάπλαση της Ακτής Θεμιστοκλέους

Σε δημοπράτηση η ανάπλαση της Ακτής Θεμιστοκλέους

Ποιες είναι οι βασικές παρεμβάσεις που περιλαμβάνει το έργο.
RE+D magazine
31.01.2024

Σε δημοπράτηση βγήκε το έργο «Βιοκλιματική Ανάπλαση του Παραλιακού Μετώπου της Ακτής Θεμιστοκλέους Δήμου Πειραιά» με αναθέτουσα αρχή την εταιρεία "ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΣΥΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ".

Η αρχική εκτιμώμενη αξία με Φ.Π.Α. είναι 23,55 εκατ. ευρώ (αξία χωρίς Φ.Π.Α. 18,99 εκατ. ευρώ). Η δημοπράτηση θα πραγματοποιηθεί στις 4 Μαρτίου 2024 και η αποσφράγιση των προσφορών είναι προγραμματισμένη για τις 6 Μαρτίου 2024.

Η διάρκεια του έργου έχει εκτιμηθεί σε 20 μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Είναι έργο δημόσιων συμβάσεων που χρηματοδοτείται εν όλω ή εν μέρει από τα ταμεία της ΕΕ. Η δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις (ΣΔΣ).

Το αντικείμενο του έργου

Α. Ακτή Θεμιστοκλέους

Κατά μήκος της ακτής Θεμιστοκλέους δημιουργούνται τρεις κόλποι: Της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, όπου βρίσκεται ο τάφος του Θεμιστοκλή, Του «Όρμου Αφροδίτης», που παλαιότερα λεγόταν «Μπαϊκούτσι» και Το «Σκαφάκι».

Σε όλο το μήκος της ακτής απαντώνται καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και κέντρα αναψυχής. Τοπόσημο της Πειραϊκής Ακτής αποτελούν τα τείχη της, το Θεμιστόκλειο Τείχος. Σκοπός του έργου είναι η δημιουργία, μέσω της ανάπλασης του αστικού κοινόχρηστου χώρου, που συγκεκριμενοποιείται με την κατασκευή του πεζόδρομου – ποδηλατόδρομου, ενός αναβαθμισμένου ελεύθερου δημόσιου χώρου, που αποδίδεται στους πεζούς, τους ποδηλάτες, τα παιδιά όλου του λεκανοπεδίου.

Β. Αντικείμενο εργολαβίας – Στόχοι της ανάπλασης

Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας (με την διαδικασία της μελέτης-κατασκευής) αποτελεί η βιοκλιματική ανάπλαση της ακτής Θεμιστοκλέους, που εκτείνεται από την οδό Αλεξάνδρου Ζαΐμη έως 20μ. μετά την οδό Στρατηγού Μακρυγιάννη και έχει μήκος 2.510 μέτρα. Η εργολαβία περιλαμβάνει την μελέτη-κατασκευή ενιαίου δικτύου πεζοδρομίων και ποδηλατόδρομου, επιτρέποντας την ανεμπόδιστη διέλευση πεζών και ποδηλάτων, και την δημιουργία νέων κοινόχρηστων ελεύθερων χώρων με πράσινο.

O βασικός στόχος της ανάπλασης είναι η συνολική και καθολική ανάπλαση του υφιστάμενα διαμορφωμένου τμήματος του αστικού ιστού (πεζοδρόμιο – δρόμος – πεζοδρόμιο) μέχρι τις ρυμοτομικές γραμμές των οικοδομικών τετραγώνων.

Συνοπτικά το έργο περιλαμβάνει τις παρακάτω βασικές παρεμβάσεις:

  • Ένταξη ποδηλατοδρόμου 
  • Οργάνωση ελεύθερων χώρων, χώρων στάσης πεζών 
  • Οργάνωση των χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων 
  • Διαπλάτυνση πεζοδρομίων για ανεμπόδιστη διέλευση πεζών 
  • Εγκατάσταση νέου συστήματος ομβρίων. 
  • Ενίσχυση – ανανέωση εξοπλιστικών στοιχείων φωτισμού 
  • Ανανέωση – Εμπλουτισμό Αστικού Εξοπλισμού 
  • Αύξηση επιφάνειας φυτεύσεων
  • Δημιουργία συγκροτημένων διελεύσεων εξυπηρέτησης ατόμων με ειδικές ανάγκες.