Σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο ανάπτυξης του ΔΕΔΔΗΕ
Σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο ανάπτυξης του ΔΕΔΔΗΕ

Σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο ανάπτυξης του ΔΕΔΔΗΕ

Προγραμματίζονται συνολικά 139 έργα με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2026.
RE+D magazine
24.01.2023

Σε δημόσια διαβούλευση έως την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2023 βγάζει η ΡΑΕ το πενταετές πρόγραμμα ανάπτυξης 2022-2026 του ΔΕΔΔΗΕ.

Οι κύριοι πυλώνες των έργων που υπάρχουν στο πενταετές σχέδιο του Διαχειριστή έχουν στόχο την ανάπτυξη, την αναβάθμιση, την ψηφιοποίηση, τον εκσυγχρονισμό ακόμα και την αισθητική αναβάθμιση του δικτύου. 

Σύμφωνα με τον Διαχειριστή, βρίσκονται σε τροχιά υλοποίησης συνολικά 139 έργα με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2026. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος αγγίζει τα 2,5 δισ. ευρώ (2,449 εκατ.) και όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, τα ποσά υπολογίστηκαν με τιμές του 2022. Γεγονός που σημαίνει ότι ενδέχεται να υπάρξουν τροποποιήσεις σε περίπτωση που μέλλον προκύψουν αλλαγές στις τιμές υλικών και άλλων, είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω.

Το νέο πρόγραμμα του Διαχειριστή περιλαμβάνει περισσότερα από 20 νέα έργα, τα οποία δεν συμπεριλαμβάνοντας στο προηγούμενο. Ορισμένα από αυτά είναι έργα που αφορούν τις υποδομές του δικτύου και ορισμένα την ψηφιοποίηση, τόσο του δικτύου όσο και των υπηρεσιών του Διαχειριστή. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το έργο για την ψηφιοποίηση του αρχείου του ΔΕΔΔΗΕ, με προϋπολογισμό 110 εκατ. ευρώ.

Προβλέπεται η ανακατασκευή και επαύξηση του Υ/Σ εντός του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2028 και προϋπολογισμό στα 4 εκατ. ευρώ. Επαύξηση του Υ/Σ Αγιάς, με στόχο ολοκλήρωσης το 2028 και προϋπολογισμό 2,2 εκατ. Επαύξηση Υ/Σ Κυπαρισσίας, για το 2027, με προϋπολογισμό 3,4 εκατ. ευρώ. Επαύξηση των Υ/Σ Αμφίπολης και Λαμίας, με χρονοδιάγραμμα περάτωσης το 2028 και 2027. Τα δύο έργα έχουν προϋπολογισμό 2,9 και 3 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

Επίσης προβλέπεται και κατασκευή νέων Υ/Σ  στην Προσοτσάνη, με χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης το 2030 και προϋπολογισμό 6 εκατ. ευρώ. Ακόμα ένας υποσταθμός αναμένεται να υλοποιηθεί στη ΒΙΠΕ Θεσσαλονίκης ΙΙ (Σίνδος ΙΙ). Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, το θα έχει τελειώσει μέχρι το 2030 και έχει κόστος 6 εκατ. ευρώ.

Τέλος, προβλέπεται και η προμήθεια και η εγκατάσταση νέων αλεξικέραυνων σε γραμμές μεταφοράς στη Ρόδο. Το έργο προγραμματίζεται να έχει ολοκληρωθεί το 2025, με προϋπολογισμό 2,5 εκατ. ευρώ.