Σε φάση δημοπράτησης αποχετευτικό έργο στο Ευπάλιο Φωκίδας
Σε φάση δημοπράτησης αποχετευτικό έργο στο Ευπάλιο Φωκίδας

Σε φάση δημοπράτησης αποχετευτικό έργο στο Ευπάλιο Φωκίδας

Το σημαντικό έργο για τον Δήμο Δωρίδας είναι προϋπολογισμού 5.200.000,00€.
RE+D magazine
24.05.2023

Σε φάση δημοπράτησης βρίσκεται το έργο "Αποχέτευση λυμάτων παραλιακών οικισμών Δημοτικής Ενότητας Ευπαλίου", από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Δωρίδος.

Πρόκειται για έργο ζωτικής σημασίας, ένα έργο με ισχυρό περιβαλλοντικό και κοινωνικό πρόσημο ύψους €5.2.00.000 το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών και από τους ίδιους πόρους του Δήμου Δωρίδος και συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

α) κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ,

β) κατηγορία Η/Μ, με προϋπολογισμό 5.200.000,00 Ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση) ΣΥΝΟΛΙΚΑ: – Δαπάνη Εργασιών : 4.028.830,00€ – Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε. 18%) : 725.189,40 € – Απρόβλεπτα (ποσοστού 9% επί της δαπάνης εργασιών και του Γ.Ε.+Ο.Ε.): 427.861,75€ – Πρόβλεψη αναθεώρησης ποσού 13.118,85€ σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν. 4412/2016. Γενικό Σύνολο: 5.200.000,00 €, προ του αναλογούντος ΦΠ.

Σύμφωνα με τη μελέτη, πρόκειται να κατασκευαστεί ένα πλήρως λειτουργικό δίκτυο βαρύτητας μήκους 5.700 μέτρων με όλα τα απαραίτητα τεχνικά, φρεάτια και διακλαδώσεις αγωγών καθώς και ένα πλήρως λειτουργικό δίκτυο καταθλιπτικών αγωγών συνολικού μήκους 21.550μ με όλα τα απαραίτητα τεχνικά, φρεάτια και αντλιοστάσια (δομικά έργα και ηλεκτρομηχανολογικά έργα), και θα αφορά τους οικισμούς Μαραθιά, Μοναστηρακίου, Χιλιαδούς σύμφωνα και με τα κριτήρια ένταξης του προγράμματος.

Από το αντλιοστάσιο Α/Σ4 σχεδιάζεται ενιαίος καταθλιπτικός αγωγός μέχρι τις υφιστάμενες Εγκαταστάσεις Επεξεργασίες Λυμάτων της Ναυπάκτου.