Σε λειτουργία η πλατφόρμα treasury της Profile
Σε λειτουργία η πλατφόρμα treasury της Profile

Σε λειτουργία η πλατφόρμα treasury της Profile

RE+D magazine
14.09.2023

Η Profile, διεθνής εταιρεία ανάπτυξης λογισμικού, ανακοίνωσε πως έθεσε σε παραγωγική λειτουργία την πλατφόρμα treasury Acumen.plus – την STP cloud πλατφόρμα που παρέχει προηγμένο UX και αυτοματισμούς στον σύγχρονο Treasurer – στην Intesa Sanpaolo Bank στην Αλβανία.

Η Intesa San Paolo Bank Albania (ISBA), μέλος του Ομίλου Intesa Sanpaolo, είναι μια κορυφαία τράπεζα στη χώρα που προσφέρει ποιοτική τραπεζική, χρηματοοικονομικές λύσεις, πρωτοποριακά προϊόντα και υπηρεσίες σε εταιρικούς, θεσμικούς, και ιδιώτες πελάτες υψηλού εισοδήματος, καθώς και σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και μεμονωμένους πελάτες. 

Η τράπεζα διαθέτει δίκτυο 35 καταστημάτων σε διαφορετικές πόλεις της χώρας.

Η πλατφόρμα Acumen.plus εξυπηρετεί όλες τις λειτουργίες που αφορούν το Treasury, από το Forex (για διατραπεζικές λειτουργίες και συναλλαγές πελατών) έως την Αγορά διαχείρισης διαθεσίμων και συναλλαγές προϊόντων (για το ίδιο χαρτοφυλάκιο αλλά και για τα χαρτοφυλάκια πελατών), συμφωνίες ανταλλαγής επιτοκίων και νομισμάτων, καθώς και σε δάνεια και καταθέσεις πελατών. 

Μεταξύ των σημαντικών χαρακτηριστικών της πλατφόρμας συγκαταλέγεται το Treasury reporting, το οποίο προσφέρει γραφήματα και πίνακες, κατόπιν ζήτησης, παρέχοντας στους χρήστες σε πραγματικό χρόνο μια ολιστική εικόνα της δραστηριότητας, της κερδοφορίας, των θέσεων, της ρευστότητας και των κινδύνων με έμφαση σε συγκεκριμένες εργασίες όπου απαιτείται.

Επιπλέον, οι Treasurers επωφελούνται από την ευελιξία που παρέχει η πλατφόρμα να διαμορφώνουν εύκολα το περιβάλλον, έχοντας τη δυνατότητα να εργάζονται σε οθόνες με τις οποίες είναι εξοικειωμένοι και χρησιμοποιούνται σε άλλες εφαρμογές ή σε παλιού τύπου συστήματα, εστιάζοντας στις σχετικές πληροφορίες που χρειάζονται. Η άμεση πρόσβαση της πλατφόρμας σε πληροφορίες θα συμβάλλει σημαντικά στην καλύτερη και ταχύτερη λήψη αποφάσεων. Η πλατφόρμα και οι υπηρεσίες της Profile, ενσωματώνουν μεθοδολογίες DevOps και Agile που καλύπτουν τις τεχνικές και λειτουργικές απαιτήσεις της τράπεζας, στον τομέα της κανονιστικής συμμόρφωσης και της διασύνδεσης με τα λοιπά της συστήματα πληροφορικής.