Σε λειτουργία περισσότερες νέες επιχειρήσεις
Σε λειτουργία περισσότερες νέες επιχειρήσεις

Σε λειτουργία περισσότερες νέες επιχειρήσεις

Το ισοζύγιο εγγραφών - διαγραφών αυξήθηκε σε 5.758 το 2023 από 4.933 το 2022.
RE+D magazine
09.01.2024

Το 2023 ο ρυθμός δημιουργίας νέων επιχειρήσεων επιταχύνθηκε περαιτέρω, με αποτέλεσμα το θετικό ισοζύγιο εγγραφών - διαγραφών να εμφανίζεται διευρυμένο σε σύγκριση με το 2022.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΓΕΜΗ, το 2023 οι συστάσεις επιχειρήσεων όλων των μορφών ήταν για μια ακόμη χρονιά σχεδόν τριπλάσιες από τις διαγραφές. Ειδικότερα, στη διάρκεια του περασμένου έτους, εγγράφηκαν 8.655 επιχειρήσεις και διαγράφηκαν 2.897, ενώ το 2022 οι εγγραφές είχαν ανέλθει σε 7.465 και οι διαγραφές σε 2.532.

Το ισοζύγιο εγγραφών - διαγραφών αυξήθηκε σε 5.758 το 2023 από 4.933 το 2022.

Ισχυρή αύξηση, της τάξης του 50% σε σύγκριση με το 2022, παρουσιάζει το ισοζύγιο εγγραφών - διαγραφών στην κατηγορία των επιχειρήσεων με τη μορφή Α.Ε. Συγκεκριμένα, τη χρονιά που πέρασε εγγράφηκαν 1.003 Α.Ε. και διαγράφηκαν 388, με το ισοζύγιο να ανέρχεται σε 615 επιχειρήσεις, έναντι 403 το 2022.

Ανάλογη είναι η εικόνα και στις υπόλοιπες νομικές μορφές επιχειρήσεων. Στην κατηγορία των Ι.Κ.Ε. οι νέες εγγραφές ήταν κατά 2.531 περισσότερες από τις διαγραφές, ενώ το θετικό ισοζύγιο στις Ε.Ε., στις Ατομικές Επιχειρήσεις και τις Ο.Ε. ανήλθε σε 1.118, 1.030 και 286 αντίστοιχα.

Όσον αφορά τους τομείς δραστηριότητας, πρωταγωνιστικό ρόλο είχαν οι υπηρεσίες με 5.370 νέες εγγραφές και θετικό ισοζύγιο 4.124 το 2023, έναντι του 3.480 το 2022. Ακολούθησαν οι τομείς του εμπορίου με 2.364 εγγραφές έναντι 1.221 διαγραφών και της μεταποίησης με 432 εγγραφές έναντι 359 διαγραφών.