Σε νέα Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου προχωρά η Intrakat
Σε νέα Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου προχωρά η Intrakat

Σε νέα Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου προχωρά η Intrakat

Στις 14 Νοεμβρίου 2022 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση
RE+D magazine
25.10.2022

Σε νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου την δεύτερη μέσα σε ένα χρόνο προχωρά η ΙΝΤΡΑΚΑΤ με στόχο την άντληση κεφαλαίων ύψος 100 εκατ. ευρώ. Για το λόγο αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποφάσισε να προχωρήσει σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία έχει οριστεί για τις 14 Νοεμβρίου 2022. Η αύξηση θα πραγματοποιηθεί μέσω δημόσιας προσφοράς, με δικαίωμα προτίμησης αποκλειστικά υπέρ των υφιστάμενων μετόχων, δίνοντας την ευκαιρία σε όλους – ανεξαρτήτως του ποσού συμμετοχής τους, να τοποθετηθούν.

Αναλυτικότερα, το Δ.Σ. της Intrakat προτείνει αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών, με σκοπό την άντληση κεφαλαίων μέχρι και του ποσού των 100.000.000 εκ. ευρώ  και την έκδοση μέχρι και 85.470.086 νέων κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών με ονομαστική αξία € 0,30 εκάστη, με προτεινόμενη τιμή διάθεσης κάθε Νέας Μετοχής €1,17 και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων. Η προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής είναι 1,13878275664266 Νέες Μετοχές για κάθε μία παλιά μετοχή της Εταιρείας.

 

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την προτεινόμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα επιταχύνουν το επενδυτικό πλάνο του Ομίλου Intrakat, εξυπηρετώντας σημαντικές ευκαιρίες που αφορούν στους πέντε στρατηγικούς πυλώνες ανάπτυξης: νέα και εκτελούμενα κατασκευαστικά έργα υποδομών, έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ΣΔΙΤ και παραχωρήσεις, έργα Διαχείρισης Απορριμμάτων καθώς και νέες επενδύσεις σε Real Estate στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

 

Συγκεκριμένα, η νέα διοίκηση σχεδιάζει να αξιοποιήσει €50 εκατ. ως ενδυνάμωση του υφιστάμενου κεφαλαίου κίνησης, και €50 εκατ. αποκλειστικά για ανάπτυξη μέσω εξαγορών.

 

Το τρέχον ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων του Ομίλου, σε σχέση με την κατασκευαστική του δραστηριότητα, ανέρχεται σε 1,3 δισ. Ευρώ, καταγράφοντας ιστορικό υψηλό. Η εταιρεία συμμετέχει σε μεγάλα αναπτυξιακά έργα εθνικής εμβέλειας όπως τα Hellinikon Marina Tower, ο Οδικός Άξονας Ν.Δ. Πελοποννήσου, η ολοκλήρωση της Λ. Κύμης, ο ΒΟΑΚ, τα δίκτυα διανομής ΔΕΔΔΗΕ, κλπ.


Πέρα από αυτά, ο όμιλος συμμετέχει σε διαγωνσιμούς και σε άλλα μεγάλα ΣΔΙΤ έργα όπως το νέο Κτήριο της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Υποδομών, των εστιών των Πανεπιστημίων Κρήτης, Θεσσαλίας και Θράκης, των Περιφερειακών Κέντρων Πολιτικής Προστασίας και του νέου Ιατρικού Κέντρου της Ακαδημίας Αθηνών.


Σε ότι αφορά τον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η εταιρεία διαθέτει ένα χαρτοφυλάκιο έργων 1,8 GW και αποθήκευσης ενέργειας 0,7 GW διεκδικώντας έναν πρωταγωνιστικό ρόλο στο νέο τοπίο της ενέργειας.


Στον τομέα του Real Estate το επιχειρηματικό της πλάνο εστιάζει σε high end τουριστικούς προορισμούς, όπως είναι η Μύκονος, η Σαντορίνη, η Πάρος, η Σύρος,  η Αθήνα και η Κρήτη, όπου θα αναπτύξει πολυτελείς ξενοδοχειακές και οικιστικές μονάδες. Πρόσφατα ανακοινώθηκε η συνεργασία με το Ellington Management Group, που στην Ελλάδα εκπροσωπείται από την Ellington Solutions, που καθιστά την Intrakat στρατηγικό συνεργάτη ενός Ομίλου που διεθνώς θεωρείται κορυφαίος στη διαχείρισης τιτλοποιημένων χαρτοφυλακίων ακινήτων, με εμπειρία τριών δεκαετιών.


Ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Intrakat, Αλέξανδρος Εξάρχου, δήλωσε σχετικά με την προτεινόμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου: «Η Intrakat διαθέτει όλες τις προϋποθέσεις για να αναδειχθεί σε έναν σύγχρονο, κορυφαίο Όμιλο με μακρόπνοη προοπτική. Έχουμε έντονο αναπτυξιακό προσανατολισμό, προχωράμε δυναμικά και αποφασιστικά στον μετασχηματισμό της εταιρείας και διαμορφώνουμε μια στέρεη και βιώσιμη κεφαλαιακή δομή, η οποία θα μάς επιτρέψει να διερευνήσουμε επενδυτικές ευκαιρίες για εξαγορές στους τομείς δραστηριότητας της εταιρείας.», και τόνισε ότι «Στόχος μας είναι να επανατοποθετήσουμε τον Όμιλο τόσο στην εγχώρια αγορά, όσο και στην αγορά της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, δημιουργώντας έναν δυνατό περιφερειακό παίκτη με ισχυρό επιχειρηματικό αποτύπωμα».