Σε πιλοτική λειτουργία ο Ενιαίος Ψηφιακός Χάρτης
Σε πιλοτική λειτουργία ο Ενιαίος Ψηφιακός Χάρτης

Σε πιλοτική λειτουργία ο Ενιαίος Ψηφιακός Χάρτης

Το νέο ηλεκτρονικό εργαλείο περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα γεωχωρικά δεδομένα για την αδειοδότηση κάθε είδους και μεγέθους επένδυσης.
RE+D magazine
16.05.2024

Σε πιλοτική λειτουργία τίθεται εντός των επόμενων δύο εβδομάδων ο Ενιαίος Ψηφιακός Χάρτης, και το Εθνικό Μητρώο Υποδομών που παρουσιάσθηκαν σε ειδική εκδήλωση από το ΤΕΕ, παρουσία του πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη.

Το νέο ηλεκτρονικό εργαλείο, το οποίο θεσμοθετήθηκε το 2019  περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα γεωχωρικά δεδομένα για την αδειοδότηση κάθε είδους και μεγέθους επένδυσης. 

Με βάση το υπόβαθρο του Κτηματολογίου θα περιλαμβάνει την οικοδομική και ρυμοτομική γραμμή, τα όρια των δασικών εκτάσεων, τα όρια των προστατευόμενων περιοχών, τα όρια των αρχαιολογικών χώρων, τις γραμμές των αιγιαλών και όλες τις απαραίτητες θεσμικές γραμμές – και επιπλέον τους όρους δόμησης και τις χρήσεις γης. Όταν τελειώσει η κτηματογράφηση της χώρας, θα προστεθούν και τα όρια όλων των οικοπέδων. 

Το Εθνικό Μητρώο Υποδομών αποσκοπεί στη δημιουργία πληροφοριακού συστήματος για τη διαχειριση- παρακολούθηση του Εθνικού Μητρώου Υποδομών (άρθρο 10 του Ν.4635/2019), δηλαδή όλες τις υποδομές και τα κτήρια που ανήκουν σε ή βρίσκονται υπό τη διαχείριση φορέων του δημόσιου τομέα. Για κάθε υποδομή και κτίριο που περιλαμβάνεται στο Μητρώο θα αναφέρονται ο χρόνος κατασκευής, ο αρμόδιος φορέας για τη συντήρηση και τον έλεγχό τους, τα βασικά χαρακτηριστικά των εργασιών συντήρησης και ελέγχου και ο χρόνος στον οποίο αυτές πρέπει να διενεργούνται. 

Το έργο περιλαμβάνει την εγκατάσταση εξοπλισμού για την παρακολούθηση των φυσικών υποδομών μεγάλων έργων όπως γέφυρες οδών και σιδηροδρόμων. Η εγκατάσταση εξοπλισμού διαδικτύου των πραγμάτων θα αποσκοπεί σε λήψη μετρήσεων σε πραγματικό χρόνο για την κατάσταση της υποδομής ώστε εγκαίρως να προγραμματίζονται οι ανάλογες συντηρήσεις ή να προλαμβάνονται μεγάλης κλίμακας ατυχήματα. 

Ο Ενιαίος Ψηφιακός Χάρτης, και το Εθνικό Μητρώο Υποδομών αποτελούν μια μεγάλη μεταρρύθμιση που απλοποιεί το επιχειρηματικό περιβάλλον, κάνει την πολεοδομική γεωχωρική πληροφορία διάφανη και προσβάσιμη σε όλους. 

Το έργο προυπολογισμού €44,3 εκατ. χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και υλοποιείται από την κοινοπραξία ΟΤΕ – INTRASOFT.

TEE