Σε προχωρημένο στάδιο οι συζητήσεις μεταξύ Attica Bank και Thrivest Holding
Σε προχωρημένο στάδιο οι συζητήσεις μεταξύ Attica Bank και Thrivest Holding

Σε προχωρημένο στάδιο οι συζητήσεις μεταξύ Attica Bank και Thrivest Holding

RE+D magazine
22.03.2023

Τις συζητήσεις με τους βασικούς μετόχους της εταιρείας Thrivest Holding Ltd επιβεβαιώνει σε ανακοίνωσή της η Attica Bank.

Οπως αναφέρει: σε συνέχεια των από 18-01-2023, 26-01-2023 και 03-02-2023 ανακοινώσεων της καθώς και των εταιρικών ανακοινώσεων της που αφορούν την εγκριθείσα και υπό υλοποίηση αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της και το εγκεκριμένο Ενημερωτικό Δελτίο που διέπει την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων κοινών μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό, κατόπιν και σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι βρίσκεται σε συνεχείς και προχωρημένες συνομιλίες μεταξύ των βασικών μετόχων της και της εταιρείας Thrivest Holding Ltd.

Η Τράπεζα θα ενημερώνει άμεσα το επενδυτικό κοινό για οποιαδήποτε εξέλιξη προκύψει στο πλαίσιο αυτό.