Σε συζητήσεις με επενδυτές για την πώληση της Volterra ο όμιλος ΑΒΑΞ
Σε συζητήσεις με επενδυτές για την πώληση της Volterra ο όμιλος ΑΒΑΞ

Σε συζητήσεις με επενδυτές για την πώληση της Volterra ο όμιλος ΑΒΑΞ

Μέχρι τώρα δεν υπάρχει οριστική κατάληξη των συζητήσεων λέει η εταιρεία σε ανακοίνωσή της στο ΧΑ.
RE+D magazine
27.04.2022

Την έναρξη της διαδικασίας συζητήσεων με ενδιαφερόμενους επενδυτές για την πώληση της θυγατρικής εταιρείας Volterra ανακοίνωσε ο όμιλος ΑΒΑΞ στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Οπως λέει χαρακτηριστικά " σε συνέχεια της από 25.11.2021 χρηματιστηριακής ανακοίνωσης της ΑΒΑΞ ΑΕ (η «Εταιρεία») σχετικά με δημοσιεύματα αναφορικά με τη θυγατρική Volterra AE και κατόπιν σχετικής ανανέωσης του στρατηγικού της πλάνου, ενημερώνουμε το επενδυτικό κοινό ότι η Εταιρεία -υπό την καθοδήγηση χρηματοοικονομικού συμβούλου- έχει εκκινήσει διαδικασία συζητήσεων με ενδιαφερόμενους επενδυτές για την εν λόγω θυγατρική εταιρεία. Επί του παρόντος, δεν υπάρχει οριστική κατάληξη των συζητήσεων ή οιαδήποτε συμφωνία για μεταβίβαση της εν λόγω θυγατρικής ή μέρους αυτής.

Η ΑΒΑΞ θα λάβει υπόψη την πιθανή διακοπή της σχετικής δραστηριότητας, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του ΔΠΧΑ 5, στις οικονομικές καταστάσεις του 2021 οι οποίες θα δημοσιευτούν την 27.04.2022. Για οποιαδήποτε αλλαγή στα ανωτέρω, η Εταιρεία θα προβεί στις δέουσες γνωστοποιήσεις προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού".