Στα €0,95 /μετοχή η τελική τιμή διάθεσης των νέων μετοχών της Orilina
Στα €0,95 /μετοχή η τελική τιμή διάθεσης των νέων μετοχών της Orilina

Στα €0,95 /μετοχή η τελική τιμή διάθεσης των νέων μετοχών της Orilina

Διατέθηκαν συνολικά 32.200.000 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της εταιρείας.
RE+D magazine
07.12.2023

Υπερκαλύφθηκε η δημόσια προσφορά για την είσοδο της Orilina ΑΕΕΑΠ στο Χρηματιστήριο Αθηνών με την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών να διαμορφώνεται στο υψηλό σημείο του εύρους, δηλαδή στα €0,95.

Οπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση η εταιρεία, η «Optima bank Α.Ε.» ως Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος και Σύμβουλος Έκδοσης, οι «ΒΕΤΑ Χρηματιστηριακή ΑΧΕΠΕΥ», «Κύκλος Χρηματιστηριακή ΑΧΕΠΕΥ» ως Κύριοι Ανάδοχοι, και η «Λέων Δεπόλας Χρηματιστηριακή ΑΧΕΠΕΥ» ως Ανάδοχος για τη δημόσια προσφορά και την εισαγωγή του συνόλου των κοινών μετοχών της εταιρείας «ORILINA PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας προσφοράς την 06.12.2023, και την από 06.12.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, διατέθηκαν συνολικά μέσω αυτής 32.200.000 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές.

Η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε 40.547.728 μετοχές στα €0,95 ανά μετοχή, ήτοι ποσό €38.520.341,60. 

Σημειώνεται οτι ως κατώτατη τιμή είχαν οριστεί τα €0,91 και ως ανώτατη τιμή τα €0,95. Με βάση την τιμή όπως τελικά διαμορφώθηκε τα συνολικά έσοδα της αύξησης, ανέρχονται σε €30.590.000.

Τα αναλυτικά στοιχεία της κατανομής στις διάφορες κατηγορίες επενδυτών, θα ανακοινωθούν την 08.11.2023.