Στα €167,5 εκατ. η αξία των ακινήτων της Dimand. Οι προοπτικές για το 2024
Στα €167,5 εκατ. η αξία των ακινήτων της Dimand. Οι προοπτικές για το 2024

Στα €167,5 εκατ. η αξία των ακινήτων της Dimand. Οι προοπτικές για το 2024

Ο εισηγμένος όμιλος ανακοίνωσε καθαρά κέρδη στα €13,2 εκατ. για τη χρήση του 2023.
RE+D magazine
03.04.2024

Είκοσι επενδυτικά έργα σε διάφορα στάδια ολοκλήρωσης, σε αστικές περιοχές ανά την Ελλάδα, με χρήσεις γραφείων, logistics, οικιστικών και ξενοδοχειακών συγκροτημάτων, πολυτελών κατοικιών καθώς και μικτών χρήσεων περιλαμβάνει το συνολικό χαρτοφυλάκιο που αναπτύσσει και διαχειρίζεται ο Όμιλος της Dimand (μέσω της Εταιρείας, θυγατρικών και κοινοπραξιών – AuM) (31.12.2023).

Η συνολική εκτιμώμενη ακαθάριστη αξία ανάπτυξης (Gross Development Value – GDV) κατά την ολοκλήρωσή τους ανέρχονταν σε περίπου €1.194,9 εκατ. (31.12.2022: 19 επενδυτικά έργα με GDV €915,2 εκατ.).

Η εύλογη αξία των επενδύσεων σε ακίνητα του Ομίλου (συμπ. αποθεμάτων) ανέρχονταν την 31.12.2023 σε €167,5 εκατ. έναντι €97,0 εκατ. την 31.12.2022 και η εύλογη αξία των επενδύσεων σε κοινοπραξίες1 ανέρχονταν την 31.12.2023 σε €53,2 εκατ. έναντι €37,3 εκατ. την 31.12.2022.

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα την 31.12.2023 ανέρχονταν σε €12,4 εκατ. έναντι €10,0 εκατ. την 31.12.2022.

Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου ανέρχονταν την 31.12.2023 σε €67,0 εκατ. έναντι €35,8 εκατ. την 31.12.2022.

Κατά τη χρήση του 2023, ο Όμιλος και η Εταιρεία απέκτησε σημαντικά ακίνητα, όπως, ενδεικτικά, 

α) βιομηχανικό συγκρότημα (πρώην εγκαταστάσεις του εργοστασίου της «Αθηναϊκής Χαρτοποιίας») επί οικοπέδου περίπου 49.340 τ.μ. που περικλείεται από τις οδούς Χαρτεργατών, Ιερά Οδό και Αγίου Πολυκάρπου στην περιοχή του Βοτανικού του Δήμου Αθηναίων, στο οποίο, με βάση το επιχειρηματικό σχέδιο, θα αναπτυχθεί σύγχρονο συγκρότημα μικτών χρήσεων, σύμφωνα με τα πρότυπα του πιστοποιητικού LEED για βιοκλιματικά κτίρια υψηλής ενεργειακής κλάσης, 

β) το ιστορικό κτίριο του τέως πολυκαταστήματος ΜΙΝΙΟΝ στην Ομόνοια, το οποίο θα φιλοξενεί γραφεία και καταστήματα με προδιαγραφές που είναι βασισμένες στο πρότυπο σύστημα αειφόρου ανάπτυξης LEED, ενώ σε αυτόνομο κτήριο επί των οδών Δώρου και Σατωβριάνδου, θα δημιουργηθούν κατοικίες, συμβάλλοντας σημαντικά στην αναβίωση του κέντρου της πόλης.

Ο Όμιλος κατέγραψε τη χρήση του 2023 ισχυρή λειτουργική επίδοση, με αύξηση του EBITDA κατά 170% από €7,1 εκατ. τη χρήση του 2022 σε €19,2 εκατ. τη χρήση του 2023.

Σημαντικά κέρδη προ φόρων του Ομίλου: €17,0 εκατ. τη χρήση 2023 έναντι ζημιών €5,1 εκατ. τη χρήση 2022

Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν στα 13,2 εκατ. έναντι ζημιών 7,8 εκατ. το 2022.

Συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας του Ομίλου με αύξηση κατά 64% της εύλογης αξίας των επενδυτικών ακινήτων και των επενδύσεων σε κοινοπραξίες του Ομίλου σε €220,7 εκατ. την 31.12.2023 από €134,3 εκατ. την 31.12.2022.

Προοπτικές 2024

Τα θετικά αποτελέσματα της δημόσιας προσφοράς στο πλαίσιο της εισαγωγής των μετοχών της Εταιρείας προς διαπραγμάτευση στην ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών για την χρήση 2023 αναμένεται να συνεχιστούν ενισχυόμενα στην χρήση 2024.

Ειδικότερα, η χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων για την αποπληρωμή δανεισμού συγκριτικά υψηλού κόστους και την υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος της Εταιρείας και του Ομίλου οδήγησε αφενός στη μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους και αφετέρου στην επίτευξη κερδοφορίας στη χρήση 2023, τάση που αναμένεται να ενισχυθεί στην χρήση 2024.

Εντός του 2024 αναμένεται η ολοκλήρωση των εργασιών στον Πύργο Πειραιά τον πρώτο «πράσινο» ουρανοξύστη της χώρας, τα νέα εμβληματικά γραφεία της PWC στο Μαρούσι, του πρώτου βιοκλιματικού επιχειρηματικού πάρκου στη δυτική πύλη της Θεσσαλονίκης και των εμπορικών και γραφειακών χρήσεων του ιστορικού κτηρίου του τέως πολυκαταστήματος ΜΙΝΙΟΝ στην Ομόνοια. 

Σε εξέλιξη βρίσκονται διάφορα έργα όπως η αναβάθμιση του επταώροφου κτιρίου στον Αγιο Ελευθέριο στα Πατήσια και η μετατροπή του σε σύγχρονα βιοκλιματικά γραφεία που θα εκμισθωθούν, η κατασκευή ξενοδοχείου 97 δωματίων συνολικής επιφανείας περίπου 6.170 τ.μ στον Πειραιά η ολοκλήρωση της αποκατάστασης του 4ώροφου κτιρίου γραφείων στην Απελλού στο κέντρο της Αθήνας και των κατοικιών στην Φιλοθέη η ωρίμανση της μεγάλης επένδυσης που δρομολογεί η εταιρεία για κατασκευή σύγχρονου συγκροτήματος Logistics, συνολικής επιφάνειας 120.000 τ.μ. στην πρώην ιδιοκτησία της εταιρείας «ΒΑΛΚΑΝ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.» στην Θεσσαλονίκη