Στα €2,25 ανά μετοχή η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών της Μπλέ Κέδρος
Στα €2,25 ανά μετοχή η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών της Μπλέ Κέδρος

Στα €2,25 ανά μετοχή η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών της Μπλέ Κέδρος

Διατέθηκαν συνολικά 7.200.000 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της εταιρείας.
RE+D magazine
09.06.2022

Ολοκληρώθηκε η δημόσια προσφορά της εταιρείας Μπλέ Κέδρος ΑΕΕΑΠ.

Διατέθηκαν μέσω της δημόσιας προσφοράς 7.200.000 νέες μετοχές ποσοστό 16,6% επί του συνόλου των μετοχών της, το οποίο αθροιστικά με το 8,33% που πούλησαν οι δύο βασικοί μέτοχοι της Εταιρείας Παύλος και Μιχάλης Ευμορφίδης της εξασφάλισε της απαιτούμενη διασπορά προαπαιτούμενο για να συνεχίσει να λειτουργεί ως ΑΕΕΑΠ.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση η «Τράπεζα Optima bank Α.Ε.» ως Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος και Σύμβουλος Έκδοσης για την εισαγωγή των μετοχών της εταιρείας «ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» (εφεξής η «Εταιρεία») στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς την 08.06.2022, ανακοινώνει, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 21 του Κανονισμού (EE) 2017/1129, ότι διατέθηκαν συνολικά 7.200.000 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας (οι Νέες Μετοχές). 

Η τελική τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών της Δημόσιας Προσφοράς ορίστηκε σε €2,25 ανά Νέα Μετοχή.