Στα €372 εκατ. η ζημιά για τις ασφαλιστικές από την κακοκαιρία Ντάνιελ
Στα €372 εκατ. η ζημιά για τις ασφαλιστικές από την κακοκαιρία Ντάνιελ

Στα €372 εκατ. η ζημιά για τις ασφαλιστικές από την κακοκαιρία Ντάνιελ

Αφορά συνολική ασφαλισμένη αξία ύψους €18,1 δισ.
RE+D magazine
28.11.2023

Ακρως αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία της έρευνας που ολοκλήρωσε η ΕΑΕΕ μεταξύ των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων σχετικά με την πρώτη εκτίμηση των ζημιών που προκλήθηκαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα (κακοκαιρία Daniel: βροχοπτώσεις - πλημμύρες) που επικράτησαν στην Ελλάδα (με ιδιαίτερη ένταση σε Θεσσαλία, Πελοπόννησο κ.ά.) την περίοδο 5 - 8 Σεπτεμβρίου 2023.

Οι συμμετέχουσες στην έρευνα Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις δήλωσαν ζημιές σε ακίνητα σε όλες τις κατηγορίες (κατοικίες, εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, ξενοδοχεία, τεχνικά έργα, έργα υποδομών εν λειτουργία, φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις και αγροτικές εγκαταστάσεις) των οποίων η συνολική ασφαλισμένη αξία ήταν €18,1 δισ. . Σύμφωνα με τα στοιχεία η πρώτη εκτίμηση, από 24 Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις, με αναγγελίες ζημιών συνολικά αναφέρεται σε 7.426 ζημιές, το ύψος των οποίων εκτιμάται συνολικά σε €372 εκατ. 

Περισσότερο επλήγησαν τα ακίνητα που βρίσκονταν στην Π. Ε. Λάρισας (ασφαλισμένη αξία 8,4 δισ. €). Εξ ́ αιτίας των βροχοπτώσεων της περιόδου 5 – 8 Σεπτεμβρίου 2023, δηλώθηκαν συνολικά στις συμμετέχουσες ασφαλιστικές επιχειρήσεις 5.138 ζημιές επί των ασφαλίσεων περιουσίας με ποσό πρώτης εκτίμησης για αποζημίωση της τάξης των 364 εκατομμυρίων €, άρα η μέση δηλωθείσα ζημία υπολογίζεται στα 70.885 €. 

Οι περισσότερες ζημιές σε πλήθος (23,1% του συνόλου) των ασφαλίσεων περιουσίας συνέβησαν στην Π. Ε. Μαγνησίας, ενώ σε ποσό πρώτης εκτίμησης στην Π. Ε. Λάρισας (40,7% του συνόλου).

zimies daniel.jpg

Η μέση δηλωθείσα ζημία (για το σύνολο των κινδύνων) ανέρχεται στα 70.885 €, ενώ το μέσο ποσοστό (‰) της ζημιάς επί των ασφαλισμένων κεφαλαίων μόνο των εγκαταστάσεων που επλήγησαν έφτασε στα 20,11 ‰. 

Ο υπολογισμός της μέσης δηλωθείσας ζημίας ανά είδος ασφαλισμένου κινδύνου έχει ως εξής: 

 1. €297.987 για τους βιομηχανικούς, 
 2. €74.927 για τους εμπορικούς, 
 3. €8.986 για τις κατοικίες, 
 4. €12.483 για τα ξενοδοχεία, 
 5. €152.568 για τα τεχνικά έργα, 
 6. €596.771 για τα έργα υποδομών εν λειτουργία, 
 7. €58.273 για τα φωτοβολταϊκά και 
 8. €2.875 για τις αγροτικές εγκαταστάσεις.

Ο υπολογισμός του μέσου ποσοστού (‰) των αποζημιώσεων επί των ασφαλισμένων κεφαλαίων μόνο των εγκαταστάσεων που επλήγησαν, ανά είδος ασφαλισμένου κινδύνου έχει ως εξής: 

 1. 74,03 ‰ για τους βιομηχανικούς, 
 2. 15,45 ‰ για τους εμπορικούς, 
 3. 41,33 ‰ για τις κατοικίες, 
 4. 5,70 ‰ για τα ξενοδοχεία, 
 5. 19,49 ‰ για τα τεχνικά έργα, 
 6. 0,56 ‰ για τα έργα υποδομών εν λειτουργία, 
 7. 168,53 ‰ για τα φωτοβολταϊκά και 
 8. 97,14 ‰ για τις αγροτικές εγκαταστάσεις.