Στα €4,46 εκατ. αυξήθηκε ο τζίρος της Τεχνικής Ολυμπιακής το γ' τρίμηνο
Στα €4,46 εκατ. αυξήθηκε ο τζίρος της Τεχνικής Ολυμπιακής το γ' τρίμηνο

Στα €4,46 εκατ. αυξήθηκε ο τζίρος της Τεχνικής Ολυμπιακής το γ' τρίμηνο

RE+D magazine
15.12.2022

Ο κύκλος εργασιών της Τεχνικής Ολυμπιακής αυξήθηκε στο 3μηνο του 2022 στα 4.460.000 ευρώ από €2.340.000 το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους ενώ τα EBITDA ανήλθαν στα 2.970.000 ευρώ έναντι €677.000. πέρυσι.

Οπως λέει η εταιρεία δεν σημειώθηκαν σημαντικές μεταβολές στην δανειακή θέση ή/και κεφαλαιακή διάρθρωση του Ομίλου κατά το γ’ τρίμηνο του 2022. 

Εντός του τελευταίου τριμήνου ο Όμιλος δεν έχει λάβει κανένα νέο δάνειο. 

Βασική δραστηριότητα του Ομίλου αποτελεί η ναυτιλία και ως εκ τούτου οι επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης προς το παρόν δεν είναι σημαντικές.

Ο Όμιλος επικεντρώνει το ενδιαφέρον του στην επέκταση των δραστηριοτήτων του εντός και εκτός Ελλάδος, στην συμμετοχή στον ευρύτερο τομέα της ναυτιλίας, στον τουρισμό, στην «πράσινη» ενέργεια και στην εκμετάλλευση ή/και ανάπτυξη ακινήτων. 

Ο Όμιλος στοχεύει στην αξιοποίηση της τεχνογνωσίας που διαθέτει σε συνδυασμό με την υπάρχουσα σημαντική ρευστότητα του, επιδιώκοντας την εξεύρεση και εκμετάλλευση επενδυτικών και αναπτυξιακών ευκαιριών στους προαναφερθέντες τομείς.